Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Værktøjer til TR

Her finder du Lønsimuleringsværktøjet for kommune og stat. Værktøjet bruges til lønfastsættelse og i lønforhandlingsprocessen.

Værtøjet indeholder bl.a.:

  • et oversigtsark hvor du kan registere medarbejdere og lønoplysninger.
  • et oversigtark hvor du kan registere fratrådte medarbejdere og det økonomsike råderum
  • et simuleringsark, hvor du kan indtaste lønforslag, og få beregnet udgiften
  • et lønforslag ark hvor du kan skrive et lønforslag for en kollega, samt dokumentere lønforhandlingsforløbet 
  • et værktøjs ark, der regner trinværdi ud for tjenestemandsansatte (kun kommuner) og omregner nutidsværdi af tillæg til grundværdi

Det samlede værktøj vil lette arbejdet med at stille lønforslag, samt give overblik over kollegaers lønforhold. 

Nye versioner

Værktøjet kommer (primært) kun i en ny version, når der er ændringer i løntabeller, dvs. stigninger på trinbeløb som følge af OK-forhandlinger. Det betyder, at du selv skal huske, at opdatere regnearket med nye reguleringsprocenter, når der er nye af disse - typisk to - tre gange pr. år.

Hvad er reguleringsprocenten?

Reguleringsprocenten er den procent, man skal lægge til løn og tillæg i grundbeløb for at få det aktuelle grundbeløb inklusiv overenskomstmæssige lønsigninger samt regulering som følge af reguleringsordningen. Reguleringsordningen korrigerer for forskelle i lønstigningen mellem den private og den statslige sektor.   

Her finder du reguleringsprocenten på det kommunale område

Her finder du reguleringsprocenten på det statslige område


Lønsimuleringsværktøj for TR på det kommunale område - (version 1.1.2020)


Lønsimuleringsværktøj for TR på det statslige område (version 01.4.2019)