Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Vejledninger til TR

Som tillidsrepræsentant har du ret og pligt til at sørge for overholdelse af overenskomsten og andre regler for arbejdet. Forbundet Kultur og Informationhar derfor udarbejdet en række TR-vejledninger, der kan hjælpe dig.

TR-vejledningerne vil indefor forskellige emne have fokus på at beskrive din rolle og specificere, hvad du særligt skal være opmærksom på.

Intro til tillidsrepræsentanter 

Om plustid (PDF-fil - november 2014)

Oversigt over stillingstyper i kommuner (PDF-fil - april 2013)

Efterløn (PDF-fil - april 2013)

Tjenestestemandspension og Førtidsfradrag 
 (PDF-fil - nov 2013)

Fleksible/Individuelle forhandlingsregler ( PDF-fil - april 2013)

Om seniorjob (PDF-fil november 2013)

Løntilskud 2015 (PDF-fil februar 2015)

Virksomhedspraktik (PDF-fil januar 2014)

Fleksjob (PDF-fil april 2014)

Nyttejob (PDF-fil oktober 2014)

Opsigelse af lokalaftaler og kutymer (PDF-fil oktober 2014)