Gå til sidens indhold

TR-uddannelse

Forbundet Kultur og Information​ udbyder egen TR-uddannelse hvert år. Der kan herefter suppleres med AC-overbygningskurser. Endelig udbydes løbende temadage i og uden for TR-kollegierne.

Formålet med TR-uddannelsen er at give tillidsrepræsentanten den bedste ballast til at kunne varetage opgaven med at være medarbejdernes talerør på arbejdspladsen. Uddannelsen lægger særlig fokus på løn og forhandling, overenskomstforståelse og almindelige ansættelsesretlige problemstillinger. Derudover fokuseres på TR's mange roller på arbejdspladsen. Indholdet i uddannelsen bliver løbende tilpasset til de krav, der stilles til TR.

Der lægges i undervisningen vægt på, at tillidsrepræsentanterne får en forståelse og viden omkring det at være tillidsrepræsentant samt opnår en række færdigheder indenfor faglige spørgsmål samt introduktion til processuelle metoder. Erfaringsudveksling og dialog er i den forbindelse væsentlig.

TR-grunduddannelsen giver samtidig et bredt netværk med andre tillidsrepræsentanter og centrale personer i Forbundet Kultur og Information.

Forbundet Kultur og Informations TR-grunduddannelse udbydes til alle nye tillidsrepræsentanter og suppleanter på det offentlige område, inkl. Dansk BiblioteksCenter (DBC) og Danmarks Radio, der har vilkår, der ligner det offentlige område. Uddannelsen består af 3 moduler - A-C.  Modul D er et værktøjskassekurser kombineret med en temadag som ligger i tilknytning til selve uddannelsen. Derudover arrangerer Forbundet Kultur og Information temadage for tillidsrepræsentanter og giver TR-kollegierne mulighed for oplæg om aktuelle problemstillinger fra Forbundet Kultur og Informations sekretariat, og endelig er det muligt at deltage i AC's overbygningskurser, der udbydes 2 gange årligt (se ovenfor).

(3 dage)
Formålet med modul A er

 • at give TR en introduktion til Forbundet Kultur og Information som forhandlingsberettiget organisation
 • at belyse TR's forskellige roller, herunder bisidderrollen
 • at gøre TR bekendt med lokale samarbejdsregler
 • at få en introduktion til relevante arbejdsmiljøregler og arbejdstidsregler, og TR's rolle i forhold til arbejdsmiljørepræsentanter
 • at opnå viden om AC-overenskomsten og aftaler for tjenestemænd, lønsystemer og forhandlingssystem
 • at opnå kendskab til forvaltnings- og offentlighedsret, herunder ytringsfrihed

Undervisningsformen er oplæg, gruppearbejde, drøftelser og refleksion.

(1 dag)

Formålet med modul B er

 • at give TR en indsigt i de væsentligste ansættelsesretlige problemstillinger og regler i forbindelse med ansættelse, under ansættelsen og ved afsked af offentligt ansatte

Undervisningsformen er oplæg og drøftelse.

(3 dage)
Formålet med modul C er

 • at opnå en teoretisk forståelse og praktisk træning i forhandlingssituationer
 • at give introduktion til lønpolitik og kompetenceudvikling
 • at opnå viden omkring overenskomster og væsentlige kollektive aftaler, herunder rammeaftaler
 • at få en introduktion til budgetforståelse og lokal udmøntning.

Undervisningsformen er oplæg, gruppearbejde, drøftelse, praktisk øvelse og refleksion.

(1 dag + 1 temadag)
Modul D er et værktøjskassekursus (1. dag), hvor TR, der har gennemgået modul A-C kan vælge mellem en række kurser/workshops, der opfylder deres konkrete behov, typisk 2-3 emner.

Formålet med modul D er

 • at give såvel nye som gamle TR mulighed for at få uddybet emner fra modul A-C eller vælge nye emner, der ikke indgår i disse moduler. Emner kan f.eks. være ferie, stress, barsel, kompetenceudvikling,  coaching, forandringsprocesser, seniorpolitik/pension eller forvaltningsret/afsked.

I tilknytning til værktøjskassekurset lægges en temadag med et relevant emne. Kurserne henvender sig til alle, der har gennemgået modul A-C. Emnet kan f.eks. været konflikthåndtering, ytringsfrihed, den vanskelige samtale og psykisk arbejdsmiljø.

Modulerne afholdes ofte i Middelfart eller omegn.
Tidspunkter fremgår af Forbundet Kultur og Informations kalender.