Gå til sidens indhold

TR og persondata

I relation til persondata betragtes Forbundet Kultur og Information og den lokale TR som én enhed, og derfor er Forbundet og TR i fællesskab forpligtet til at følge de samme regler, når det gælder medlemmernes data. I Forbundets vejledninger og politikker er det nærmere beskrevet, hvordan TR skal arbejde med persondata.

 • TR-vejledning om lønåbenhed, brug af lønoplysninger og GDPR

  I TR-vejledningen behandles en række TR-relevante spørgsmål om brug af lønoplysninger i det daglige arbejde, herunder hvordan I lokalt kan arbejde med lønåbenhed. 

  Læs også de generelle grundbestemmelser omkring behandling af data m.v. i Forbundet Kultur og Informations Politik for tillidsrepræsentanters arbejde.

    

 • TR-praktik ved kontakt til medlemmer

  Som TR vil det være relevant at holde møder og sende information ud til medlemmerne. TR skal være opmærksom på ikke at afsløre medlemskab af en faglig organisation, da det er en følsom oplysning i henhold til databeskyttelsesreglerne.

  Derfor skal TR gøre følgende.

  Mail: Ved masseudsendelse skal TR bruge bcc-feltet i outlook.  

  Mødeindkaldelse: Her gælder det samme, at TR ikke afsløre medlemskabet. Derfor kan du gøre følgende når du indkalder til møder i klubregi:

  • Start med at gå ind i kalenderfunktionen, så du inviterer til et møde. Opret en ny mødeindkaldelse og vælg derefter ”planlægningsassistent” og ”til.” Herefter finder du personerne , du vil sende til. Men i stedet for at tilføje som ”nødvendig” skal du tilføje personerne som ”ressourcer”.
  • Email-adressen skal også skrives/kopieres i feltet ”ressourcer,” hvis det er personer, der ikke findes i dit adressekartotek. Det eneste, der betyder noget for denne løsning, er tilføjelsen i ”ressourcer” og ikke ”nødvendig”.
  • Derefter klikker du ”ok” og går til forrige side. ”Aftale” og udfylder mødeindkaldelsen som du normalt ville. Det er vigtigt at slette adresserne/personerne fra feltet ”sted”, da det vil afsløre, hvem der er modtager af mødeindkaldelsen.

   

 • Læs mere

  Læs mere og hør podcasts på Datatilsynets hjemmeside.