Gå til sidens indhold

TR og Kompetencefondene

Som TR i kommunerne (og regionerne) spiller du en rolle i forhold til Kompetencefondene, som AC nu træder ind i.

Baggrund
Du kan læse om baggrunden for de tre fonde og vejledningen til KIs medlemmer angående ansøgningsprocessen her

KI og de øvrige AC-organisationer har hidtil været en del af den statslige Kompetencefond, men det er nyt og en anderledes fremgangsmåde for så vidt angår de to fonde i kommunalt og regionalt regi.

Én stor forskel er, at TR i kommuner og regioner skal underskrive ansøgningerne, og hvor der ikke er en TR, skal organisationen skrive under.

Det er muligt at ansøge i de to fonde første gang i april 2022.

Din rolle som TR
I modsætning til statens område bliver du som TR på det kommunale (og regionale) område inddraget, når en medarbejder, der er ansat under KIs forhandlingsområde, ønsker at søge midler til kompetenceudvikling i Kompetencefonden.

  • tal med kollega om udviklingsmuligheder – herunder hvilke uddannelser, der er på positivlisten
    tal med kollega om forbrug af egen tid eller arbejdstid på uddannelsen
  • når kollega har udfyldt ansøgningsskema, skal du som TR underskrive ansøgningen ligesom din kollegas leder også skal underskrive. Du skal være opmærksom på, at der er tidsfrister, der skal overholdes.

 

Positivlisten

Forhåndsgodkendte uddannelser er:

  • Akademiuddannelser (eller – moduler)
  • Diplomuddannelser (eller – moduler)
  • Kandidatuddannelser (eller – moduler)
  • Masteruddannelser (eller – moduler)

 

AC drøfter løbende med KL og RTLN, om yderligere uddannelser/kurser kan godkendes som støtteberettigede.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte KI på kontakt@kulturoginformation.dk eller 3888 2233

Du kan læse mere om fondene her:

https://denkommunalekompetencefond.dk/

https://www.denregionalekompetencefond.dk/

https://www.akademikerne.dk/soeg-om-stoette-til-individuel-kompetenceudvikling/