Gå til sidens indhold

TR-kollegier

Et TR-kollegie er en kreds af tillidsrepræsentanter, der har valgt at gå sammen i et fælles dialog- og inspirationsforum.

Det er tillidsrepræsentanterne selv, der danner kollegierne og udarbejder vedtægter. Der er TR-kollegier i samtlige regioner dækkende hele det kommunale område. Herudover findes der 2 statslige kollegier, der dækker forskningsbibliotekerne og professionshøjskolerne. 

Hvert TR-kollegium har tilknyttet et medlem af Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse samt en konsulent fra Forbundet Kultur og Informations  Forhandlingsafdeling som kontaktpersoner.

Se oversigten over TR-kollegier og kontaktpersoner

TR-kollegiernes mødeform, mødeantal, roller på mødet, procedurer, refusion, forplejning mv. - se oversigt om spørgsmål/svar. 

TR-kollegierne danner forum for temadrøftelser samt giver mulighed for oplæg om aktuelle problemstillinger fra Forbundet Kultur og Informations  sekretariat. Eksempelvis kan møderne bruges på at drøfte

 • Delemner inden for ansættelsesretten (opslag af stillinger, MUS, vikardækning, senioraftaler, ansættelseskontrakter, sygdom, løntilskud m.v.)
 • Lønforhandling (lønstatistik, løntillæg og tillægstyper, økonomisk råderum, lønpolitik m.v),
 • Konkrete elementer fra AC-overenskomsten (f.eks. brug af special-/chefkonsulenter, rådighedstillæg, vagttillæg m.v.)
 • PFA-pension – store og små oplæg.
 • Forandringer på arbejdspladsen.
 • Arbejdsmiljø/trivsel.
 • Kompetenceudvikling
 • Bisidder - tjenestelig samtale.
 • Ytringsfrihed
 • Fagfaglig emner
 • og meget mere.....

TR-kollegierne kan som udgangspunkt rekvirere oplæg omkring de emner, der interesserer jer som tillidsrepræsentanter, og som ligger indenfor rammerne af Forbundet Kultur og Informations  virke. Kontakt jeres kontaktperson eller Forbundet Kultur og Informations konsulent for sparring m.v.