Gå til sidens indhold

Samarbejdsudvalg i staten

Samarbejdsudvalgenes opgave er at sikre et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde til gavn for både løsningen af arbejdspladsens kerneopgave og medarbejdernes trivsel og er reguleret i cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.  

Samarbejdsudvalget består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Der skal oprettes et SU, når der er flere end 25 ansatte på en arbejdsplads. Hvis arbejdspladsen har under 25 ansatte, skal der ikke oprettes et SU, men der skal stadig samarbejdes efter aftalens principper.

Samarbejdsudvalgets opgave er at drøfte forhold, som hører under ledelsesretten. Forhold, der er reguleret af kollektive overenskomster og aftaler, er derfor ikke en del af SU’s arbejdsområde.

Emner, der kan drøftes i SU, er forhold, der vedrører arbejds-, personale- og samarbejdsforhold, trivsel og psykisk arbejdsmiljø, omstilling og organisationsudvikling mv.

Forhold omkring mål, strategi og økonomi, kompetenceudvikling, forskelsbehandling, ligebehandling, medarbejdertilfredshed, arbejdsrelateret stress og mobning, chikane og vold er emner, der skal drøftes.

Ledelsen og medarbejderne har en gensidig pligt til at informere om forhold på arbejdspladsen.

Læs mere:  Samarbejdssekretariatets hjemmeside (nyhedsbreve, spm/svar, rådgivning og uddannelse)