Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg/medindflydelsesudvalg (MED-udvalg) er et væsentligt organ på de offentlige institutioner, hvor medarbejdere og ledelse drøfter og fastlægger retningslinier om betydelige forhold for arbejdspladsen.

aftalen om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg, 2008 er fastlagt ramme for medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer. Samarbejdsudvalgets opgave er at modtage information og drøfte alle forhold af betydning for institutuionens arbejds- og personaleforhold, herunder økonomiske stilling, større rationalliseringsforanstaltninger og arbejdsomlægninger og indførelse samt brug af ny og ændring af bestående teknologi. Derudover være medbestemmende ved fastlæggelse af retningslinier for tilrettelæggelse af arbejds- og personaleforhold. Det øverste samarbejdsudvalg skal årligt drøfte socialt kapitel, komptenceudvikling. Derudover bl.a. drøfte lønpolitik, tele-hjemmearbejde, trivsel og sundhed. Oversigt over opgaver for HSU og de lokale samarbejdsudvalg findes i bilag 11.

Mange regioner har indgået en MED-aftale i henhold til rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse, der stort set svarer til SU-aftalen. MED-håndbogen fra 2009 indeholder rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse samt relevante bilag. Bilag 7 indeholder ligeledes en oversigt over opgaver for Hoved-MED og de lokale MED-udvalg.