Gå til sidens indhold

AKUT-midler til lokale forhold

Lokale puljer til TR-aktiviteter

I kommuner og regioner indbetaler arbejdsgiverne et beløb pr. ATP-pligtig arbejdstime til en fond – Amtskommunernes og kommunernes fond for uddannelse af tillidsrepræsentanter m.fl. - kalder AKUT-fonden.

Ved OK 11 blev der aftalt en forsøgsordning således, at man forøgede AKUT-bidraget, så der også kunne indbetales til en lokal pulje i den enkelte kommune. Ved OK 13 blev denne ordning gjort permanent. Det betyder, at kommunerne og regionerne skal indbetale 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime til en lokal pulje. 

Det er fortsat de faglige organisationerne, der står for uddannelse af tillidsrepræsentanter.

Anvendelse af denne lokale pulje sker efter aftale mellem kommunens/regionens tillidsrepræsentanter og ledelse i det øverste SU/MED-udvalg. Midlerne skal anvendes til de lokale aktiviteter for tillidsrepræsentanter, der er enighed om f.eks.

  • Opdatering af tillidsrepræsentanter i lokale forhold
  • Introduktion af nye tillidsrepræsentanter i f.eks. kommunens værdigrundlag, budgetprocedurer, styringsprincipper m.v.
  • Fælles udviklingsaktiviteter, seminarer, konferencer m.v. for tillidsrepræsentanter
  • Øvrige aktiviteter for tillidsrepræsentanter

Midlerne kan ikke anvendes til intern lønrefusion. 

Som TR kan du derfor undersøge, hvilke aktiviteter der er i din kommune/region og/eller komme med input til, hvordan midlerne bedst kan anvendes lokalt.