Gå til sidens indhold

Information og høring på private arbejdspladser

På virksomheder med overenskomst vil der normalt være indgået aftaler om samarbejdsudvalg mv. I så fald er det disse regler der gælder.

På arbejdspladser uden overenskomst er det Lov om information og høring af lønmodtagere, der skal sikre, at de ansatte informeres og høres i spørgsmål, der har betydning for ansættelsen. Loven gælder på virksomheder med mindst 35 ansatte.

Loven fastslår, at virksomheden via lønmodtagerrepræsentanter har pligt til at give fyldestgørende oplysninger om forhold af væsentlig betydning for de ansatte på virksomheden.  Pligten omfatter som minimum :
  • Information om udviklingen og den forventede udvikling i virksomhedens aktiviteter og økonomi.
  • Information og høring om virksomhedens beskæftigelsesforhold og planer om større tiltag, som får betydning for beskæftigelsen.
  • Information og høring om beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene.

De repræsentanter, der skal informeres og høres på lønmodtagernes vegne, er beskyttet mod afsked eller anden forringelse af deres forhold på samme måde som tillidsrepræsentanter inden for vedkommende eller tilsvarende faglige områder.