Gå til sidens indhold

Anmeldelse af TR og TR-suppleant

Arbejdsplads

Hvis du er TR/suppleant for flere arbejdspladser, kun for en del af en arbejdsplads eller en gruppe, så angiv her det præcise dækningsområde.

Anmeldelse af tillidsrepræsentant


Oplysninger om suppleant


Praktiske oplysninger


Jeg giver hermed tilladelse til, at Forbundet Kultur og Information må offentliggøre mit tillidshverv med navn, ansættelsessted og email. Offentliggørelsen kan ske på forbundets hjemmeside eller i øvrigt på elektroniske og trykte medier, herunder på trykte oversigter. Samtykke til offentliggørelse ophører, når mit hverv ophører. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis du ikke ønsker dit hverv offentliggjort kontakt da tillidsvalgte@kulturoginformation.dk