Gå til sidens indhold

Anmeldelse af arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsplads

Hvis du er arbejdsmiljørepræsentant for flere arbejdspladser, kun for en del af en arbejdsplads eller en gruppe, så angiv her det præcise dækningsområde.

Arbejdsmiljørepræsentant


Jeg giver hermed tilladelse til, at Forbundet Kultur og Information må offentliggøre mit tillidshverv med navn, ansættelsessted og e-mail. Offentliggørelsen kan ske på forbundets hjemmeside eller i øvrigt på elektroniske og trykte medier, herunder på trykte oversigter. Samtykke til offentliggørelse ophører, når mit hverv ophører. Samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis du ikke ønsker dit hverv offentliggjort kontakt da tillidsvalgte@kulturoginformation.dk