Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold

Vejledning for manus

Redaktionen modtager gerne læserbreve og på forhånd aftalte indlæg og artikler. Vær venligst opmærksom på følgende anbefalinger.

Manuskripter skal sendes som vedhæftede wordfiler til perspektiv@kulturoginformation.dk

I forbindelse med læserbreve på over 2.000 tegn inklusiv mellemrum og egentlige artikler skal redaktionen altid kontaktes med henblik på koordinering, deadline med videre.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise eller forkorte og redigere indsendte manuskripter.

Når du skriver, bedes du overholde følgende retningslinjer:

  • Lav ingen orddelinger og brug kun returtasten ved nyt afsnit
  • Undlad brug af tabuleringer, skemaer med videre i selve manus. Skemaer skal gemmes i et særskilt dokument
  • Ord, der ønskes fremhævet, skal skrives med kursiv. Brug ikke versaler eller fed.
  • Læs korrektur på manuskriptet og vær især opmærksom på stavning af navne.