Gå til sidens indhold
27. februar 2023 Af Sabrine Mønsted

Hvordan skal folkebibliotekernes digitale tilbud se ud?

Foreningen Det Digitale Folkebibliotek er i gang med en høring blandt foreningens medlemmer om et fælles fokuseret digitalt bibliotekstilbud til danskerne.

Foto Felipepe laquim/Unsplash

I slutningen af marts skal bestyrelsen i foreningen Det Digitale Folkebibliotek beslutte, hvordan den endelige udformning af et fokuseret digitalt bibliotekstilbud skal se ud.  

Konsulentfirmaerne Is It a Bird og Implement Consulting Group har gennemført en række undersøgelser, interviews og analyser og kommer med en række anbefalinger, som sammen med medlemmernes høringssvar skal danne grundlag for bestyrelsens endelige beslutning. 

Stigende udlån og krav

Baggrunden for at det er nu, der skal ske noget på det digitale område hos folkebibliotekerne er dels et stigende antal digitale udlån, som øger udgifterne til det digitale område, og gør det nødvendigt at prioritere og fokusere, så bibliotekerne får mest muligt ud af pengene. Samtidig kan de digitale løsninger, der blev lavet for op til 20 år siden, ikke imødekommer brugernes forventninger til kvalitet og funktionalitet i dag.   

”Et fokuseret tilbud handler om at se på hele det digitale bibliotekslandskab i lyset af ny teknologi og brugernes ændrede medievaner”, skriver Det Digitale Folkebibliotek.

Det handler også om fremtiden for de fire nettjenester: Biblioteksvagten, Litteratursiden, eKurser og BibZoom, da de fra 2024 ikke længere vil modtage tre millioner kroner i driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen som hidtil.

Èt fælles CMS

Den grundlæggende anbefaling i rapporten fra konsulentfirmaerne ud fra nedenstående tre såkaldte målbilleder er, at folkebibliotekernes samlede tilbud sker gennem ét fælles CMS i form af det lokale biblioteks hjemmeside samt tre undertjenester for henholdsvis det fysiske bibliotek, lyd- og e-bøger, samt film.

Herunder de tre opsatte målbilleder:

1. Folkebibliotekernes digitale tilbud skal i fremtiden opleves af brugerne som ét samlet værditilbud med ét tydeligt fælles brand

  • Genkendelighed er afgørende for at kunne give brugerne en samlet oplevelse. Der skal derfor være tydelig genkendelighed mellem alle folkebibliotekernes tilbud (inkl. NEXT og nyt fælles CMS).
  • Brugerne skal tilbydes effektiv udforskning, så udforskningen foregår på deres præmisser. Litteratursidens indehold bør sættes i spil i det samlede tilbud, tæt på relevante brugssituationer.
  • Baggrundsviden om musik, hjælp til digitale udfordringer og hjælp af en bibliotekar er ikke en del af brugernes kernebehov i et fokuseret digitalt tilbud. Biblioteksvagten, Bibzoom og eKurser bør derfor ikke eksistere som separate tjenester. Hvis de tre tjenester skal indgå i et fokuseret digitalt tilbud, bør de derfor indgå som funktioner i det fælles CMS, så interesserede brugere kan tilgå dem. De bør dog i så fald opdateres, forenkles og forbedres, så de er nemmere og mere intuitive at bruge.
  • Litteratursiden kan beholdes som en separat webside, hvis det kan øge chancerne for, at Litteratursidens indhold præsterer SEO-mæssigt bedre. I så fald bør brugeroplevelsen dog opdateres, så den bedre integreres med brugernes lokale bibliotek frem for Bibliotek.dk.

2. Folkebibliotekernes digitale tilbud skal have det lokale bibliotek som afsender af digitalt kvalitetsmateriale – uanset hvem, der har produceret materialet

  • Det gode biblioteksindhold er vigtigere end om det er produceret lokalt.
  • Det lokale bibliotek skal dog stå som afsender af folkebibliotekernes digitale tilbud, da det skaber mest tilknytning for brugerne.
  • Bibliotekerne skal stadig producere lokalt indhold, der kan informere om lokale arrangementer og andet, der foregår på det fysiske bibliotek.

3. Folkebibliotekernes digitale tilbud skal hjælpe brugerne med gnidningsfrit at navigere i et stort udvalg gennem gode søgemuligheder og troværdig personalisering – ikke gennem målgruppespecifikke universer, da brugerne for hyppigt skifter brugssituationer og smagspræferencer.

  • Folkebibliotekernes digitale tilbud skal ikke tilbyde målgruppespecifikke universer (analyser tager dog ikke stilling til børnemålgruppen her).
  • Brugerne skal i stedet hjælpes med at navigere i folkebibliotekernes store udvalg gennem god personalisering. Det er dog vigtigt, at personaliseringen ikke bliver for snæver og afgrænsende.
  • Brugerne skal gennem en søgning i folkebibliotekernes digitale tilbud nemt kunne få overblik over bibliotekets samling. En brugervenlig søgning skal også guide brugerne til alternative – og inspirerende – forslag, hvis det ønskede materiale ikke er tilgængeligt.