Gå til sidens indhold
08. marts 2023 Af Sabrine Mønsted

Hårdknude i arbejdstidsforhandlinger i Norge

Arbejdsretten i Norge fastslog i slutningen af 2022, at arbejdstid udover klokken 7-17 på Oslo’s hovedbibliotek Deichman skulle aftales mellem ledelse og tillidsrepræsentanter. Men parterne er endnu ikke nået til enighed.

Fællestillidsrepræsentant Goro Aarseth (t.v.) og bisidder Rachel Holm (t.h.) foran biblioteket. Foto: Christine Tolpinrud

To ugers forhandlinger af flere omgang i februar mellem tillidsfolk ved ledelse på Oslo’s hovedbibliotek Deichman om en ny arbejdstidsaftale for bibliotekarer er afsluttet uden, at partnerne er nået til enighed.

- Konsekvensen er, at vores medlemmer fra 1. april kun arbejder inden for almindelig arbejdstid, altså klokke 7–17, siger fællestillidsrepræsentant Goro Aarseth i en pressemeddelelse fra det norske bibliotekarforbund.

Forhandlinger om arbejdstid var kommet i stand efter, at en dom i Arbejdsretten i slutningen af 2022 gjorde det klart, at hvis bibliotekarerne på Deichman skal arbejde ud over normal arbejdstid, som i Oslo kommune er kl. 7–17, skal det aftales med tillidsrepræsentanterne på biblioteket.

- Vi gik ind i forhandlingerne med et ønske om at nå frem til en ordning, der er god for alle parter, både bibliotekarer, arbejdsgivere og brugere. Derfor gik vi langt i vores tilbud om at arbejde aften, weekend og helligdage, siger Goro Aarseth.

Medarbejderne oplever manglende forhandlingsvilje fra arbejdsgiverens side.

- Vi vil gerne bidrage til et åbent og aktivt bibliotek, men skal samtidig varetage vores medlemmers behov for en god balance mellem arbejde og fritid, siger hun.

Om arbejdstidssagen

I november 2022 anlagde Bibliotekarforbundet sag mod Oslo kommune for at få afklaret, om arbejdsgiveren ensidigt kan bestemme, at medarbejdere skal arbejde uden for normal arbejdstid, der i Oslo er 7-17. Dommen var klar, det skal aftales lokalt mellem ledelse og tillidsrepræsentanter på stedet.

Bibliotekarforbundet er en fagforening for bibliotekarer tilknyttet hovedorganisationen Unio. Foreningen har cirka 60 medlemmer på Deichman.