Gå til sidens indhold
24. januar 2023 Af Anette Lerche

Faggruppe: Vi gendannes efter en fusion

En fusion mellem KI og DM vil på den korte bane betyde, at faggrupperne skal opløses. Det er vemodigt, lyder det fra en faggruppe, der dog også ser fordele ved at blive et netværk i DM. Blandt andet vil netværket kunne vokse og nå flere medlemmer.

Vi kan nå ud til flere, hvis vi bliver et netværk i DM, lyder det fra en KI-faggruppe, der ser flere fordele ved en fusion. Arkivfoto Jakob Boserup

 

I den Q&A, der er oprettet i forbindelse med en mulig fusion mellem KI og DM, beskrives, hvad der sker med faggrupperne, hvis fusionen bliver en realitet. Her står blandt andet:

"KI’s faggrupper skal formelt nedlægges ved en fusion, da KI ophører med at eksistere. Men faggrupperne kan fortsætte i DM som faglige netværk, og du kan som medlem stadig være medlem af netværket. Du skal dog ikke betale kontingent til netværket. KI har løbende haft en god og tæt dialog med faggrupperne, hvor mange ser en fordel i DM’s meget fleksible model for netværk. Der er desuden fra alles side en stor velvilje for at finde modeller, hvis en enkelt faggruppe har brug for et andet setup for at sikre, at netværket/faggruppen kan yde sine værdifulde fagfaglige tilbud."  

Faggruppe ser lyst på fremtiden

Faggruppen for Sundhed, Medicin og Samfund er en af de KI-faggrupper, der har et stærkt fagligt fællesskab. Faggruppen er for alle medlemmer med interesse for biomedicinske og sundhedsrelaterede områder, og den arbejder for at fremme biblioteks- og informationsvirksomheden inden for de sundheds- og samfundsfaglige områder.

Perspektiv har kontaktet bestyrelsen for at høre om dens tanker om faggruppens fremtid i forbindelse med en fusion.

Hvordan ser I som faggruppebestyrelse på faggruppens fremtid?

- Bortset fra at vi er lidt vemodige over at skulle nedlægges, så ser vi positivt på fremtiden.

Vil faggruppen fortsætte som et netværk i DM?

- Vi forestiller os, at faggruppen genopstår som et netværk i DM-regi. Der kan være mange fordele ved netværksmodellen, udover mere hjælp til det praktiske og økonomiske, så vil det især være attraktivt at nå ud til en større skare.

Ser I fordele ved en fusion?

- Vores faggruppe er jo ret lille, og ofte laver vi arrangementer, som burde kunne tiltrække en større forsamling. Det kan også være en fordel, at vi måske bliver flere i netværket, end vi har været i faggruppen, for dermed kunne vi få mere inspiration. Vores faggruppe skiftede navn for et par år siden, da vi gerne ville hverve flere medlemmer og nå bredere ud. Nu bliver spændende at se om det lykkes via netværket. En særlig udfordring vil være at fastholde den nære kontakt med hinanden, som vi er vant til i faggrupperegi, men det vil vi arbejde for, at vi få med over i et kommende netværk.