Gå til sidens indhold
28. juni 2022 Af Sabrine Mønsted

Vi skal ALLE huske at lege

Folketingspolitikeren Lotte Rod (RV) har lanceret Legeministeriet – en podcastserie, der dykker ned i, hvad leg kan, og hvorfor den er så vigtig. For den frie leg er under pres fra skærme og voksnes indblanding og kontrol.

Ditte Winther-Lindqvist, Rane Willerslev, Pernille Rosenkrantz-Theil, Lotte Rod og Daniel de Dios Peña Osmann blæser sæbebobler og smiler
Der blev blæst sæbebobler til lanceringen på Christiansborg (vist mest til ære for fotografen). Fra venstre Ditte Winther-Lindqvist, Rane Willerslev, Pernille Rosenkrantz-Theil, Lotte Rod og Daniel de Dios Peña Osmann. Foto Sabrine Mønsted

I juni måned lancerede folketingspolitiker Lotte Rod, Radikale Venstres børne-, innovations- og undervisningsordfører og medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, en podcastserie om leg, fordi hun mener, rammerne for børns leg skal styrkes.

Til lanceringen af podcasten i juni på Christiansborg var blandt andet inviteret direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

- Vi lærer gennem leg, og legen har været den vigtigste driver gennem menneskets udvikling. I jæger/samler-tiden legede alle, og først med agerbrugssamfundet fik vi den idé, at det er børn, der leger, sagde Rane Willerslev. Han mener, at leg er afgørende for fremtidens arbejdsmarked.

- De job, vi kender, forsvinder, så det er afgørende, at vi kan omsætte det, vi kan, til nye domæner, og det kræver en legende tilgang til vores faglighed, sagde han. 

Mindre leg mindre trivsel

»Gennem de seneste mange år har børn fået mindre og mindre tid til at lege, samtidig tumler flere med mistrivsel, ensomhed, angst og depression«. Den sammenhæng taler Lotte Rod eksempelvis med forsker i børns leg gennem 20 år på Danmarks Pædagogiske Universitet Ditte Winther-Lindqvist om i et af afsnittene af podcasten.

Hun mener for eksempel, at vi skal forpligte daginstitutioner og SFO’er til at lave gode legemiljøer og legekulturer.

- Så vi bidrager til, at legen ikke stopper, når man fylder ti år. De voksne er også nødt til at være rollemodeller, siger hun.

Voksne skal lege

Daniel de Dios Peña Osmann fra Danmarks Videnscenter For Leg mener netop, at vi voksne ikke må stoppe med at lege.

- Når voksne leger, bliver kulturen givet videre, og børn leger mere, og leg er meget væsentlig for os som mennesker generelt, sagde han og fik alle fremmødte til at kaste med små papirstumper, som sidemanden skulle fange i luften, hvilket fik en masse grin frem, og i et øjeblik var alle i nuet.     

Skab rammer for leg

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fortalte, hvordan hun selv havde sendt sine børn i naturbørnehave, fordi der er mindre fri leg i byen, for eksempel på grund af trafik og færre naturområder.

- Og så skal voksne holde nallerne væk fra børns leg, men vi skal skabe bedre rammer, sagde hun.

Radikale Venstres Martin Lidegaard var enig.

Den bedste leg sker i frihed, og noget, der begrænser børn, er de mange skærme. Selv havde hans egne børn mange regler for skærmbrug. »For at befri dem til at kunne lege noget andet«, sagde han.

Podcastserien indeholder titlerne »Leg og humor«, »Leg og angst«, »Leg og hjernen«, »Digital leg«, »Leg og humor« og »Betydningen af leg« og kan hentes de steder, du normalt finder podcasts.