Gå til sidens indhold
30. maj 2022 Af Anette Lerche

Verdensmålene skal helt ind i nerven af biblioteket

Ti biblioteker har som landets første fået certifikat i verdensmålene. Ét af dem er Esbjerg Kommunes Biblioteker, der går aktivt ind i den grønne omstilling og inddrager både verdensmålene og borgerne i arbejdet. Perspektiv har talt med afdelingsleder Martin Søndergaard Sørensen.

Afdelingsleder Martin Søndergaard Sørensen foran bibliotekets »fortælletræ«.

Hvorfor skal Esbjerg Bibliotekerne have en verdensmålscertificering?

- Verdensmålsarbejdet er en opgave, vi alle skal byde ind på at løse, også bibliotekerne. Der er noget på spil i verden, som vi skal åbne vores øjne for og samles om. Desuden er verdensmålscertificeringen en god anledning til, at bibliotekerne samler lokale aktører og samarbejder på tværs. Jeg har ikke mødt nogen, der har sagt:»Hvorfor skal vi det her med verdensmål?«. Jeg har snarere følt, at vi har ramt et tomrum, og at medarbejderne ønsker at bidrage.

Hvad medfører arbejdet med verdensmålscertificering?

- Først og fremmest giver det arbejdspladsen en pionérånd og et mod på at prøve ting af uden at kende resultatet på forhånd. Det betyder også, at vi ser på det, vi allerede gør, med nye øjne. Vi arbejdede allerede med en del af målene, såsom sundhed, trivsel og ulighed, men øvelsen suppleres med, at vi går på jagt efter de blinde pletter emnemæssigt, og at vi fokuserer på at arbejde i partnerskaber. Det betyder, at vi bliver mere nysgerrige på andre aktører. Eksempelvis har jeg haft møde med kommunens ansvarlige for affaldssortering og ud over, at de kan bruge os som platform til at nå borgerne, så har jeg tænkt meget over, at vi jo har en kommunal ordning, der kører ud til alle hustande i kommunen. Det må vi da kunne bruge til noget mere. Sådan noget er meget inspirerende.

Oplever du, at verdensmål gør det lettere at etablere nye partnerskaber?

- Vores flagskib er etableringen af Verdensmålsugen i uge 17, som vi slutter af med en markedsdag på biblioteket. Det var forbavsende nemt at få aktører til at stille op, fordi mange er med på verdensmålsdagsordenen. Der er faktisk så meget enighed, at jeg helt glæder mig til den dag, at vi også skaber lidt debat. For det er jo også en biblioteksopgave at bidrage med forskellige perspektiver. Der er mange interesse og holdninger til, hvordan vi finder vej til en mere bæredygtig fremtid. Det kunne være spændende, at vi i Esbjerg, som jo er en by, hvor mange lever af havet sætter fokus på havets ressourcer.

Hvad kræver det af organisationen at indgå i certificeringsprogrammet?

- Når noget skal være bæredygtigt, skal det ligge i det, vi gør i forvejen. Så vi har ikke lavet arbejdsgrupper og knopskud på organisationsplanen. Det eneste, der er etableret særskilt, er en lille certificeringsarbejdsgruppe med to medarbejderrepræsentanter og så mig. En vigtig erfaring er, at der skal være stærk opbakning fra ledelsen, så man ikke som medarbejder skal forklare og forsvare, at en bæredygtig løsning måske koster mere på økonomien.

Hvordan påvirker certificeringen medarbejdere og arbejdspladsen?

- Den giver god energi. Hurtigt kom der kommentarer såsom: »Hvorfor har vi ikke affaldssortering på vores kontorer?«. Så ønsket om at være grøn i eget hus har ført til, at medarbejderne bare får ting til at ske. Det bedste eksempel er nok, at en medarbejder, der havde været til møde ude af huset sagde, at det ville være fedt, hvis vi havde en cykel, og i stedet for at købe en ny, istandsatte en servicemedarbejder en gammel cykel fra sin garage. Det eneste vi skulle købe var en ringklokke og cykellygter.

Kan borgerne mærke en forskel?

- Man skal være opmærksom på, at man ikke kun når dem, der i forvejen går op i dette område. Men et godt eksempel på den forskel, vi gør, er at nogle af de frivillige-organisationer, der havde boder på markedsdagen, hvervede nye frivillige til arbejdet. Vi har også fået en indgang til kommunens ungdomsuddannelser. Nogle gange er de unge helt på i forhold til ideer og samarbejde, og andre gange mødes vi med tavshed. Det er der også læring i, og så har vi især lært, at vi skal bevæge os ud til de unge. Det behøver ikke være en aktivitet, der skal foregå på biblioteket.

Hvordan holder i fokus?

- Mange ting dør jo ud, når projektperioden udløber. Forskellen er nok, at verdensmålsarbejdet er en del af vores strategiske pejlemærker, og at en af vores fire grundværdier er bæredygtighed. Det er vigtigt, at verdensmålsarbejdet kommer ind i nerven af biblioteket og strategien, og så skal vi samtidig havde nogle af de store events, der giver smil og succes. Såsom vores Verdensmålsuge. Og endelig skal vi give rum og plads til de medarbejdere, der har blik for det at være grønne vogtere i eget hus, så vi hele tiden får input til at gøre tingene mere bæredygtigt.

 

Bibliotekets certificeringstavle. Foto Esbjerg Kommunes Biblioteker

 

Læs mere om verdensmålscertificering.