Gå til sidens indhold
31. august 2022 Af Sabrine Mønsted

Ulighed i museernes kunstindkøb skal undersøges

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører nu en undersøgelse blandt de statslige og statsanerkendte museer for at kortlægge kønnene på kunstnerne bag de kunstværker, som museerne indkøber. Undersøgelsen er del af kulturminister Ane Halsboe-Jørgensens initiativ om ligestilling i museernes indkøb.

Kønsbalancen på kunstnerne bag de indkøbte værker på museerne skal nu undersøges nærmere. Foto Bahman Adlou / Unsplash

»Kulturministeren har besluttet at igangsætte initiativ, der skal sætte fokus på kønsbalancen i kunstmuseers indkøb og være med til at skubbe ligestillingen i en positiv retning. Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres i efteråret 2022 blandt de statslige og statsanerkendte museer for at kortlægge kønnene på kunstnerne bag de værker, der er blevet indkøbt i perioden 2017-2021«, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Resultaterne af den første undersøgelse forventes i december 2022. Undersøgelsen vil fremover blive fulgt op med årlige spørgeskemaundersøgelser. Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Kulturministeriets Forskningsudvalg vil desuden i løbet af efteråret 2022 igangsætte et strategiarbejde, som skal fremme den kønslige balance på forskningsområdet under Kulturministeriet. Udvalget vil blandt andet inden næste opslag af Kulturministeriets Forskningspulje i 2023 undersøge, hvordan man kan minimere eventuelle bias i vurderingen af ansøgningerne.

 

Læs mere om initiativet på Kulturministeriets hjemmeside