Gå til sidens indhold
08. december 2022 Af Sabrine Mønsted

Sejr til Bibliotekarforbundet i Norge i arbejdstidssag

Bibliotekarforbundet i Norge har vundet en sag i Arbejdsretten mod Oslo Kommune. De fik medhold i, at bibliotekarerne skal have medbestemmelse, når deres arbejdstid ligges udover den ordinære.

Den norske forbundsleder Veronicha Angell Bergli er glad for at få en afklaring på en uenighed, der har varet siden 2012. Pressefoto

I efteråret 2022 sagsøgte Bibliotekarforbundet i Norge Oslo Kommune. I december traf Arbejdsretten afgørelse til fordel for forbundet. Sagens kerne var, hvorvidt arbejdsgiver ensidigt kan fastsætte arbejde udover den ordinære arbejdstid, som i henhold til arbejdstidsreglerne er mellem klokken 7 og 17. Forbundet fik fuldt medhold i, at det fremadrettet skal aftales med de ansattes tillidsvalgte. 

 Den norske forbundsleder Veronicha Angell Bergli er glad for at få en afklaring på en uenighed, der har været siden 2012, og er glad for udfaldet til medlemmernes fordel.   

 »Vi er vældig tilfredse med afgørelsen fra Arbejdsretten. Med dommen kan vi lægge ti års uenighed bag os og sammen komme frem til ordninger, som er gode både for bibliotekets brugere og vores medlemmer«, siger hun og understreger i pressemeddelelsen, at sagen ikke handler om, at bibliotekarer ikke skal arbejde om aftenen eller i weekenden.  

 »Men vi mener, at arbejdstid udover normalarbejdsdagen forudsætter aftaler med de tillidsvalgte«, siger hun. 

Baggrund om sagen 

Bibliotekarforbundet i Norge og Oslo Kommune har siden 2012 været uenige om, hvem der skal bestemme arbejdstidsordningerne, som går udover ordinær arbejdstid. Da politikerne i Oslo bad om udvidede åbningstider i Deichman Bjørvika Bibliotek førte det til flere aften-, weekend- og helligdagsvagter. Ændringerne i arbejdstid blev ensidigt fastsat af arbejdsgiveren, og Bibliotekarforbundet mente, det var et brud på overenskomstens fællesbestemmelser. Parterne mødtes i Arbejdsretten den 3. og 4. november. Dommen blev afsagt 5. december 2022.  

Om Bibliotekarforbundet 

Bibliotekarforbundet i Norge organiserer 1.700 medlemmer over hele landet og er tilknyttet hovedorganisationen Unio.