Gå til sidens indhold
28. juni 2022 Af Sabrine Mønsted

Ny lov om e-bøger skaber bekymring i bogbranchen

Alle e-bøger skal efter et EU-direktiv om tilgængelighed fra 2025 være tilgængelige for mennesker med syns- og læsehandicap. Der er stor usikkerhed om, hvad det betyder for bogbranchen.

Foto Unsplash

Alle digitale bøger på markedet skal om tre år også være tilgængelige for personer med handicap, hvilket kræver, at de er udgivet i et særligt digitalt format på blandt andet streamingtjenester for bøger og det digitale bogbibliotek eReolen.

Det er Folketinget, der har vedtaget loven på baggrund af EU-direktivet, men loven skaber usikkerhed. Det fremgår nemlig ikke, om loven også omfatter forlagenes bagkataloger. Skal tjenesterne genproducere bagkatalogerne på samlet omkring 100.000 titler i det nye format, er meldingen, at det kan få streamingtjenesterne til helt at fjerne bøgerne for at undgå en ekstra regning på omkring 300 millioner kroner, skriver netmediet Media Watch.

Også hos eReolen er man ved at danne sig et overblik.

»Vi er p.t. ved at nærlæse loven og analysere os frem til, hvad den kan komme til at betyde særligt for eReolen. Det er der delte meninger om blandt jurister, fag- og branchefolk«, skriver chefkonsulent i Det Digitale Folkebibliotek Mikkel Christoffersen til Perspektiv. Han håber, de ved mere på den anden side af sommeren.

Hvad med bagkataloget

Hos Danske Forlag afventer man, at Sikkerhedsstyrelsen kommer med en konkret vejledning til loven. Ifølge direktør Christine Bødtcher-Hansen har erhvervsministeren Simon Kollerup (S) »i forbindelse med lovbehandlingen stillet i udsigt, at det er ministerens forventning, at vejledningsindsatsen vil føre til praktisk administrerbare løsningsmodeller, så bagkataloget og den digitale litteraturarv ikke fjernes fra markedet eller bibliotekerne«, skriver hun i en kommentar til Media Watch.

I Sverige og Finland er de nye EU-regler ved at blive implementeret i lovgivningen - dog i en version, hvor bagkataloget ikke er omfattet.