Gå til sidens indhold
02. juni 2022 Af Sabrine Mønsted  

Ny læseundersøgelse: Børn og unges læselyst falder med alderen

Undersøgelsen Børn og unges læsning 2021 kortlægger børn og unges medievaner. For eksempel er der sammenhæng mellem børns brug af sociale medier og (mindre) fritidslæsning og svagere evne til opmærksomhed. Positivt er det, at børn og unge samlet set bruger samme tid på fritidslæsning i 2021 som i 2017.

Børn og unge udfordres af vores forandrede medieforbrug og læsevaner, de skal udvikle nye strategier for at kunne koncentrere sig om at dybdelæse i en tid med masser af korte webtekster, der lægger op til skimning. Foto Sabrine Mønsted

Den nye undersøgelse Børn og unges læsning 2021 blev præsenteret på en konference onsdag den 1. juni i København af partnere bag: Tænketanken Fremtidens Biblioteker og Center for Anvendt Skoleforskning. Mere end 8.000 elever fra 5.-8. klasse er med i undersøgelsen, der tegner et billede af, hvordan deres læselyst og læse- og medievaner er under udvikling.  

Læselyst falder med alderen

Undersøgelsen opridser ti hovedtendensen, og en helt tydelig tendens er, at børn og unges læselyst falder med alderen. 64 procent af eleverne i 5. klasse nyder at læse, men læselysten falder gradvist for hvert klassetrin indtil 8. klasse, hvor tallet er nede på 49 procent. Det er især lysten til at læse for sjov i fritiden, der falder med alderen. Formålet med at læse i fritiden skifter ved overgangen fra 7. til 8. klassetrin. Hvor flere læser for sjov i 5.-7. klasse, mens flere læser for at lære noget i 8. klasse.

Sociale medier sluger opmærksomhed

Måske ikke overraskende viser undersøgelsen, at »brug af sociale medier hænger sammen med mindre fritidslæsning og svagere opmærksomhed«.  »De børn, der i vores undersøgelse bruger meget tid på sociale medier, er mindre tilbøjelige til at læse i deres fritid«, står der i rapporten.

Af de elever i 5. klasse, som ikke bruger tid på sociale medier, er 59 procent ugentlige læsere. Af dem, der bruger tre timer eller mere på sociale medier, læser kun 39 procent ugentligt. Tilsvarende viser undersøgelsen en sammenhæng mellem brug af sociale medier og en svagere evne til at være opmærksom. Et resultat, forskerne kalder iøjnefaldende, fordi de ikke finder samme klare sammenhæng mellem brug af streaming eller digitale spil og evnen til at være opmærksom.

Interessant er det dog, at børn og unge bruger samme mængde tid på at læse i fritiden som i en tilsvarende undersøgelse i 2017 (Børns læsning 2017). I 5. klasse læser 54 procent bøger i fritiden flere gange om ugen, mens det gælder 32 procent i 8. klasse.

Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel mener, læsning og læselysten skal tages meget alvorligt, og undersøgelsen er et godt udgangspunkt.

- Vi må erkende, at mange børn skal have en hjælpende hånd til at komme i gang med at læse og i den grad også til at blive ved at finde læseglæden. Derfor er det afgørende, at børn og unge møder fagpersoner både på PLC’erne og på folkebibliotekerne, fordi de kan skabe relationer og inspirere og motivere. Undersøgelsen viser, at over halvdelen af eleverne i de ældste klasser ikke kommer på biblioteket, her er det vigtigt med den opsøgende litteraturformidling, hvor de unge er, for eksempel på de sociale medier, siger Tine Segel, der glæder sig til at dykke ned i den omfattende undersøgelse af børn og unges læse- og medievaner.        

Perspektiv følger op på undersøgelsen Børn og unges læsning 2021 i flere artikler løbende, blandt andet med rapportens anbefalinger til fagfolk, der arbejder med børn og unge og læsning og formidling.

Om undersøgelsen

Projektets forskere har i 2021-22 indsamlet ny viden om læse- og medievanerne og sammenhængen hos elever i 5.-8. klasse over hele landet, med svar fra 8.542 elever. Et udvalg af undersøgelsens hovedresultater er blevet yderligere belyst i en kvalitativ undersøgelse med interviews med elever i 8. klasse.

Webinar om børn og unges læsning

Få præsenteret hovedpointerne i den nye undersøgelse og få inspiration til, hvordan du kan bruge undersøgelsens fund og anbefalinger, når Forbundet Kultur og Information sammen med BØFA og Tænketanken Fremtidens Biblioteker afholder webinaret "Børn og unges læsning – hvad ved vi, og hvad kan vi gøre?" onsdag den 7. september 2022 kl. 9 til 10. Alle er velkomne!