Gå til sidens indhold

Frederikshavn Bibliotek sætter fokus på LGBTQ+-litteratur

’Det rejsende Regnbuebibliotek’ er et helt nyt tilbud i Bibliotek & Borgerservice Frederikshavn Kommune og har til formål at tilbyde relevant og repræsentativ litteratur, der afspejle LGBTQ+-personers virkelighed, liv og følelser.

Regnbuebiblioteket er placeret på en mobil enhed – lige nu på Frederikshavn Bibliotek, og rejser senere videre til bibliotekerne Skagen, Sæby, Østervrå og Ålbæk. Foto Bibliotek & Borgerservice Frederikshavn Kommune

Bibliotekerne i Danmark er for alle, men det er ikke ensbetydende med, at bibliotekernes samling af litteratur afspejler alle, og ’Det rejsende Regnbuebibliotek’ er et rigtig godt eksempel på et område, det kan være relevant at sætte fokus på.
»Med projektet ’Det rejsende Regnbuebibliotek’ ønsker vi at skabe et »rum« i biblioteksrummet, hvor personer, der tilhører – eller har interesse for - LGBTQ+-samfundet, kan finde relevant og repræsentativ litteratur«, forklarer afdelingsleder Sofie Olsen.
»Formålet er at få målgruppen, som primært er børn, unge og voksne fra LGBTQ+-samfundet, til at føle sig inkluderet og repræsenteret i vores biblioteker. Samtidig giver det også mulighed for at kunne bryde tabuer, udbrede viden, oplyse og udrydde fordomme om LGBTQ+-samfundet«.

Rent praktisk er den nye samling opstillet på en mobil enhed som et ’Mini-bibliotek’ med litteratur skrevet af, om og for LGBTQ+-personer. Biblioteket kommer til at rejse mellem kommunens fem afdelinger og skal senere på turné til andre biblioteker i Danmark.

Arrangementer

I forbindelse med indkøb af de ønskede materialer til regnbuebiblioteket har biblioteket allieret sig med Kristine Højen, der er medindehaver af Café Buen i Aalborg, som er Nordjyllands eneste bogcafé målrettet LGBTQ+-samfundet.

I foråret afholdt biblioteket et arrangement om Kristine Højens debut som caféindehaver og arbejdet med at aftabuisere LGBTQ+-litteratur.
»Det var der god tilslutning til i Frederikshavn, og det er vores forventning, at vi i september kan søsætte et eller flere arrangementer, som denne gang især henvender sig til unge. Arrangementerne vil blive annonceret på bibliotekets hjemmeside og på de sociale medier, hvor vi har god erfaring med, at unge ser vores opslag«, slutter Sofie Olsen.

Frederikshavn Kommunes Biblioteker har søgt om og fået tilskud til projektet 'Det rejsende Regnbuebibliotek' fra Slots- og Kulturstyrelsen.