Gå til sidens indhold
15. december 2022 Af Sabrine Mønsted

Forslag om at sløjfe faglig biblioteksbetjening om fredagen i Aarhus   

Bliver budgetforslaget for næste år vedtaget i januar 2023 skal alle biblioteker i Aahus Kommune være uden faglig betjening om fredagen. Fælles tillidsrepræsentant Christian Schødt Vedel-Smith er bekymret for en generel forringelse af betjeningen, blandt andet fordi arbejdspresset vil øges ugens øvrige dage.

Bliver et spareforslag i Aarhus en realitet, bliver et besøg på biblioteket om fredagen uden mulighed for at få hjælp af fagligt personale. Arkivfoto

I Aarhus Kommune er det i årets budgetforhandlinger blevet forslået at lukke to biblioteker Egå og Hasle, hvilket har skabt protester lokalt. Argumentet fra forvaltningschef Carsten Holst lyder, at det er for ikke at smøre besparelserne tyndt ud på alle biblioteker (læs artiklen Protest: Lukning af Hasle Bibliotek kan få store konsekvenser). Men i det samlede sparekatalog fra forvaltningen er der dog alligevel forslag om at sløjfe faglig betjening om fredagen på alle kommunens biblioteker, hvilket er gået lidt mere ubemærket hen end lukningen af de to filialer. 

- Det er 60 timers mindre biblioteksbetjening. Det er meget og vil kunne mærkes især for dem, der har brug for hjælp. De vil skulle komme andre dage, hvor der jo ikke er flere ressourcer, siger fællestillidsrepræsentant for lokalbibliotekerne i Aarhus Christian Schødt Vedel-Smith, der anerkender, at ledelsen har haft en bunden opgave i at finde besparelser. 

- Ledelsen har undersøgt, hvordan besparelserne kan ramme mindst muligt, og fredag er den dag, der trods alt er færrest brugere, og vi kan derfor helt lavpraktisk rykke alle fælles møder til fredage. 

I høringssvaret til forvaltningens sparekatalog fra Forbundet Kultur og Information ved Aarhus Kommunes Biblioteker lyder det:  

“Enhver lukning af et bibliotek er et hårdt slag og en tilbagegang for lokalsamfundet som helhed, og det giver et dårligere udgangspunkt for de socialt dårligt stillede borgere. 
Fredage uden personlig betjening (ubetjent åbningstid) i samtlige biblioteker er en klar serviceforringelse for borgerne. Det gælder både i forhold til vejledning i søgning og fremfinding af bøger og andre materialer (f.eks. til opgaveskrivning men også i forhold til borgernes generelle informationsbehov samt ønsker om læsning i almindelighed), og i forhold til vejledning i brug af computerne, print og lignende. Borgerne vil være nødsaget til at bruge bibliotekerne på andre tidspunkter. Det gælder også brugere af NemBS på lokalbibliotekerne. Vi må igen forvente, at en del af borgerne vil komme på bibliotekerne på andre dage, hvilket øger arbejdspresset dér, hvor der jo ikke vil være flere ressourcer.” 
 

Christian Schødt Vedel-Smiths bekymring er, hvad der så sker næste gang, der skal spares.

- Nu vil man lukke én dag, men tager man så bare en dag mere og en mere, siger han.  

 

Læs hele høringssvaret