Gå til sidens indhold
12. maj 2022 Af Anette Lerche

Forskere kritiserer rapport om sprogscreening

24 forskere har i et opråb kritiseret en analyse fra Indenrigsministeriet, der peger på, at næsten hvert femte barn har sproglige udfordringer ved skolestart.

Rapporten om sprogscreening bygger på misforståelser og fejlslutninger, skriver forskerne blandt andet i opråbet. Foto Steven Andrews/Unsplash

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i en analyse sammenlignet resultatet af sprogvurderingen af børn i 0. klasse på tværs af kommunegrænser. Analysen viser, at næsten hvert femte barn i Danmark har sproglige udfordringer ved skolestart. Men den analyse har nu fået 24 forskere til at gå sammen i et opråb, fordi analysen bygger på misforståelser og fejlslutninger. En sprogscreening med en standardiseret test er ikke den bedste fremgangsmåde til at identificere børn med sprogvanskeligheder, der har brug for hjælp, skriver forskerne i opråbet, der er bragt i POV International.

»I stedet anbefaler international forskning, at man undersøger, i hvor høj grad barnet har vanskeligheder med sit funktionelle sprog i hverdagen, blandt andet ved at inddrage viden om forældres, pædagogers og læreres oplevelse af barnets sprog, herunder både børnenes forståelse og produktion af sprog i hverdagen«.

Forskerne skriver også:

»Fagligt dygtige pædagoger og lærer, tilstrækkelige ressourcer og ordentlige rammer i dagtilbud og på skoler kan erstatte sprogtest, dokumentation, kvalitetsmålinger og andre styringsredskaber – ikke omvendt«.

Endelig peger forskerne på, at børns sprog fylder meget lidt i både pædagog- og læreruddannelserne, så mange lærere og pædagoger hverken er klædt godt nok på til at identificere eller yde den rette hjælp. De retter derfor en appel til uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen om at sikre, at børns sprogtilegnelse får en langt større plads i uddannelserne, end det er tilfældet i dag.