Gå til sidens indhold
22. juni 2022 Af Anette Lerche

Forbundet markerer sig på Folkemødet 2022

Forbundet Kultur og Information (KI) deltog i Folkemødet på Bornholm i juni 2022. Formand Tine Segel var blandt andet med til at sætte fokus på KI’ernes kompetencer på Kulturens Plads i en debat om læselyst og trivsel blandt børn og unge.

Debatten »Hvordan gør vi læsning til et spørgsmål om trivsel?« på Kulturens Plads torsdag den 16. juni tiltrak mange tilhørere. Foto Anette Lerche

Kultur er vigtigt for demokratiet og for vores fællesskaber. Det slog socialdemokratiets kulturordfører Ida Auken fast i sin tale på Kulturens Plads på Folkemødet i år. Hun pegede på, at kulturen både er det smalle og elitære og det brede og folkelige.

- For eliten inspirerer bredden, og bredden føder eliten, sagde hun blandt andet.

Kulturens Plads lagde også scene til en debat om læsning og trivsel torsdag den 16. juni, hvor den seneste læsevaneundersøgelse blev præsenteret. Her slog forskerne bag undersøgelsen, Stine Reinholdt Hansen og Thomas Illum Hansen, der er forskere ved Center for Anvendt Skoleforskning, fast, at Danmark ligger lavt – sammenlignet med andre lande – allerede når det gælder læsning i 4. klasse, og at læselysten falder i løbet af folkeskoleårene.

Særligt TikTok stjæler opmærksomheden

Forskerne har i undersøgelsen spurgt ind til børns opmærksomhed, og her viser det sig, at sociale medier spiller en negativ rolle for børns opmærksomhed og læselyst. Især er TikTok bekymrende, mens spil og streaming ikke giver samme problemer i forhold til koncentrationsevnen.

Både Stine Reinholdt Hansen og Thomas Illum Hansen lagde vægt på betydningen af højtlæsning og læsefællesskaber og understregede flere gange deres bekymring over børn og unges dalende evne til at dybdelæse.

- Hvis vi kun kan skimmelæse og ikke har evnen til at læse i dybden, skal vi have andre til at tygge informationen igennem for os. Det giver et stort problem, sagde Stine Reinholdt Hansen og fremhævede den seneste folkeafstemning om forsvarsforbeholdet som et godt eksempel på, at demokratisk deltagelse kræver evnen til at kunne sætte sig ind i også mere vanskeligt tilgængeligt stof og længere tekster.

Endelig blev det understreget, at det er vigtigt at tage de unge alvorligt som læsere og ikke mindst at være lydhøre over for deres ønsker og tanker.

Tværfagligt fokus

Og netop det budskab blev gentaget, da Tine Segel, formand i Forbundet Kultur og Information, gik på scenen til en paneldebat sammen med Helene Forsberg, programchef i Læseforeningen, Mette Deding, vicedirektør og bestyrelsesmedlem i VIVE og Børns Vilkår, samt Ida Kongsø, bestyrelsesmedlem i Kommunernes Pædagogiske Forening for de pædagogiske læringscentre.

Mette Deding indledte med at sige, at de børn, der har et lille ordforråd som treårige, risikerer at blive forfulgt af den forskel hele livet. Hun sagde, at læsning og trivsel i høj grad hænger sammen, og at vi som samfund har en stor udfordring i forhold til de mange unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.

Tine Segel understregede, at det er vigtigt ikke kun at have fokus på samarbejde med skoler, når man taler om læselyst. Det er også vigtigt at huske samarbejdet med pædagogerne i daginstitutionerne, hvis bibliotekerne skal bidrage til en øget læselyst. Og så sagde hun, at bibliotekarernes faglighed betyder, at de kan inspirere børn til læsning på en helt anden måde, end forældrene kan.

Tine Segel lagde heller ikke skjul på, at det er en udfordring, at der er sparet så meget på bibliotekerne, at der er langt til det nærmeste bibliotek mange steder, og at der også er færre medarbejderressourcer til at understøtte læsning både i biblioteksrummet og det mere opsøgende arbejde.