Gå til sidens indhold
28. september 2022 Af Sabrine Mønsted  

Flere samarbejder mellem folkebiblioteker og daginstitutioner  

Evaluering af BOGglad viser, at der er indledt 600 nye samarbejder i kølvandet på projektet. Slots- og Kulturstyrelsen anerkender, at det er medarbejdernes fortjeneste.

Arkivfoto: Jakob Boserup

Specialkonsulent i Slots- og Kulturstyrelsen Kamma Kirk Sørensen havde netop fået tallene fra evalueringen af BOGglad-puljen, da hun deltog i Bibliotekschefforeningens årsmøde i september. Hun fremhævede som særligt positivt, at der på baggrund af puljen var indledt 75 procent nye samarbejder, og at 93 procent forventede at fortsætte. 

- BOGglad-midlerne var afsat til materialer, så det er jeres benarbejde og lønkroner, der skaber dette resultat, sagde hun til de fremmødte bibliotekschefer

160.000 bøger 

I alt har 98 projekter fra 78 kommuner fået 23,9 millioner kroner i slutningen af 2021 i tilskud fra BOGglad-puljen til indkøb af primært fysiske bøger. 

Evalueringen viser, at der er etableret bogsamlinger i 2.083 institutioner/dagplejer. Godt 160.000 nye bøger er kommet ud i mere end 2.000 vuggestuer, dagplejer, børnehaver, fritids- og klubtilbud, hvilket betyder, at mere end 80.000 børn i alderen 0-12 år får glæde af de nye bogsamlinger. Og som sagt er der skabt cirka 600 nye samarbejder mellem folkebiblioteker og dag- og fritidstilbud. 

Involvering af børn  

Det har været ønsket, at pædagoger og børn skulle involveres i forbindelse med sammensætningen af bogsamlingerne. 43 procent svarer i evalueringen, at de i samarbejde med pædagogerne har haft dialog med børnene, inden udvælgelsen af bøger til bogsamlingerne. Flest svarer dog, at de har baseret bogindkøbene på deres erfaringer med målgruppens præferencer (66 procent).   

Kommentarer i undersøgelsen:  

Vi satte knap 10 % af vores budget af til, at børnene selv kunne indkøbe bøger i de lokale boghandlere.  
Vi har lavet workshops med alle 11 børnegrupper. Her fik vi børnenes input til hvad de interesserer sig for.
Alle børn har udfyldt deres eget læselandskab og bøgerne til SFO-biblioteket er købt ind efter deres interesser. Små samlinger af bøger er desuden indkøbt til at understøtte aktiviteter, som vi SFO'en og biblioteket skal afvikle i samarbejde.

Flest skønlitterære bøger i bogsamlingerne 

Over halvdelen af bogsamlingerne består af skønlitterære bøger (53,1 procent), mens faglitteratur/faktabøger udgør 25,4 procent. Ingen har ifølge besvarelserne indkøbt lydbøger. 

Institutionerne skal selv stå for lancering og formidling af bogsamlingerne i institutionerne, hvilket mange ifølge evalueringen har taget seriøst. 88 procent svarer, at de har eller delvist har planlagt lanceringen. 

En medarbejder i en institution skriver:  

»Vi har blandt andet afholdt en form for Sprogstartsforløb med oplæsning og tilhørende leg, »frie« oplæsninger, Lydbinko (m. oplæsning), Bogvenner, givet ideer til forældremøder, haft besøg på biblioteket og være ude med bogbussen mm.« 

Samarbejdet fortsætter 

75 procent af bibliotekerne svarer, at de med BOGglad har etablerede nye samarbejder mellem bibliotek og institutioner. I alt er der indgået 599 nye samarbejder. Og 93 procent svarer, at de fortsætter samarbejdet med institutionerne, efter bogsamlingerne er indkøbt.   

  • Find mere information

    Læs mere og find uddybende bemærkninger fra tilskudsmodtagerne i 'Rapport om etablering af BOGglad-samlinger', september 2022. 

    Omkring årsskiftet 2022/23 samles op på brugen af bogsamlingerne og aktiveringen af inspirationsmaterialet udviklet til BOGglad. 

    Se BOGglad-univers på bibliotekernes to læselystuniverser www.sprogsportet.dk/boglad for de 0-6- årige og www.læsesporet.dk/boglad for de 6-12 årige.