Gå til sidens indhold
30. marts 2022 Af Sabrine Mønsted

Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI) er afviklet

I slutningen af 2021 blev der indgået en politisk aftale om at afvikle BFI (Den Bibliometriske Forskningsindikator) med omgående virkning.

Foto Unsplash

I mere end 15 år har Den Bibliometriske Forskningsindikator været en fordelingsnøgle til en del af basismidlerne til forskning på landets universiteter. Den 3. december 2021 besluttede regeringen og aftalepartierne at droppe den for at forenkle proceduren

I en mail til medarbejderne, der har arbejdet med BFI, på landets universiteter, stod der:  

»Det nuværende administrative set-up omkring BFI (Den Bibliometriske Forskningsindikator) afvikles med omgående virkning som følge af den politiske aftale fra 3. december 2021 om Aftale om basismidler til forskning«.

Og medarbejderne fik en tak for deres indsats: »Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vil gerne takke for jeres indsats med kvalitetssikring, dublet- og konflikthåndtering i de forløbne år«.

I selve aftalen kan man læse, at parterne er enige om at forenkle modellen. Det betyder, at BFI-grundlaget ikke skal opdateres længere, og det administrative setup omkring modellen afvikles. 

»Knap 430 forskere er i dag involveret i den løbende opdatering af BFI-grundlaget – blandt andet gennem deltagelse af i alt 67 tidskrævende faggrupper. En fastfrysning af BFI-grundlaget indebærer dermed en klar administrativ forenkling for universiteterne og frigør tid for de involverede forskere. Udviklingen i danske universiteters produktion af videnskabelige publikationer i Danmark og internationalt vil fortsat monitoreres via opdaterede opgørelser«.

»Den seneste BFI-opgørelse fastfryses og vil fortsat indgå som en del af den performancebaserede model til fordeling af universiteternes basismidler til forskning«.

Perspektiv er i gang med at få et interview med Uddannelses- og Forskningsministeriet om de videre perspektiver.