Gå til sidens indhold
21. november 2022 Af Anette Lerche

Børns tidlige ordforråd har betydning for deres 9. klasses eksamen 

Nyt studie slår fast, at et stort ordforråd i småbørnsalderen betyder bedre karakterer til afgangseksamenen i 9. klasse.

Børn, der havde et stort ordforråd som helt små, klarer sig bedre til afgangsprøven i 9. klasse. Netop sprogstimulering og tværfagligt arbejde er et fokusområde på bibliotekerne. Arkivfoto Jakob Boserup

Børn, som har et stort ordforråd i vuggestuealderen, får også bedre afgangskarakterer i 9. klasse. Det viser ny forskning fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet. Derfor bør der være fokus på børns ordforråd i tidlige interventioner, mener professor Dorte Bleses fra Aarhus Universitet, der sammen med forskere fra Univesity of New Mexico, står bag undersøgelsen. 

Studiet er baseret på en undersøgelse af 2.767 ensprogede danske børn. De medvirkede, da det amerikanske redskab til vurdering af børns tidlige sprog MacArthur Bates Communicative Development Inventories blev afprøvet og tilpasset til danske forhold. Børnene var dengang mellem 16 måneder og 2 et halvt år gamle. 

Godt 15 år senere tog de samme børn folkeskolens afgangsprøve, og ved at analysere sammenhængen mellem deres tidlige ordforråd og eksamenskarakterer i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi, kunne forskerne påvise, at børn med et stort tidligt ordforråd klarer sig bedre til afgangsprøverne i alle fire fag. Selv når man statistisk fjerner betydningen af en lang række forskelle mellem børnene som for eksempel forældrenes uddannelse og beskæftigelse, børnenes køn og alder og forskel i hjemmelæringsmiljø, så bidrager børnenes ordforråd i vuggestuealderen stadig til at forudsige deres karakterer ved folkeskolens afgangsprøver. Det tidlige ordforråd har størst selvstændig sammenhæng med karaktererne i dansk (2,9 pct.) og engelsk (2,0 pct) og mindre for matematik (1,8 pct) og fysik/kemi (0,6 pct.).  

”Det er almindeligt kendt, at børns tidlige sprog har betydning for, hvor let de får ved at lære at læse i skolen. Men det er mig bekendt første gang, vi i en dansk kontekst kan påvise, at det tidlige ordforråd kan forudsige børns karakterer helt op i 9. klasse. Ikke blot i dansk men i flere forskellige fag. Det understreger, hvor vigtigt det er at arbejde systematisk med at styrke børns ordforråd, før de starter i skole. Ikke mindst hos børn, som halter bagud sprogligt,” siger Dorte Bleses i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen på Aarhus Universitets hjemmeside. 

Fokus på ordforråd styrker læring 

Dorthe Bleses understreger, at man ud fra forskningsstudiet ikke kan sige, om det er størrelsen af det tidlige ordforråd, der i sig selv styrker børnenes læring i skolen, eller om børn med et stort tidligt ordforråd og gode afgangskarakterer simpelthen har lettere ved at lære. Men det rokker ikke ved konklusionen om, at det er vigtigt at fokusere på ordforråd i tidlige interventioner, siger hun i forbindelse med offentliggørelsen af studiet: 

”Ved at fokusere på ordforråd, styrker man børns forudsætninger for at tilegne sig ord, og dermed også deres forudsætninger for at tilegne sig et fagfagligt ordforråd senere hen i skolen. Det er vigtigt, da vi begriber verden gennem sproget. Samtidig ved vi fra interventionsforsøg, at det tidlige ordforråd faktisk er noget af det, man kan påvirke og øge ganske markant ved at arbejde systematisk med det i dagpleje, vuggestue og børnehave. Interventioner med fokus på ordforråd er derfor en vigtig nøgle til at styrke alle børns forudsætninger for at tilegne sig læring," siger hun. 

Formand i KI Tine Segel, mener studiet er vigtigt. 

- Der er en enorm værdi i det tværfaglige samarbejde mellem bibliotekarer, sundhedsplejersker og pædagoger om sprogstimulering, det er noget, KI’s medlemmer rigtig gerne vil prioritere. Jeg hører desværre også, at vores medlemmer oplever, at der er travlt mange steder, og at ressourcerne er for få. Med denne undersøgelse får vi igen understreget, at hvis vi gerne vil hjælpe børn og give dem en god skolegang, så skal der være tid og overskud til give børn et stort ordforråd også i de første år af deres liv, siger Tine Segel.  

Læs mere om studiet på Aarhus Universitets hjemmeside