Gå til sidens indhold
08. september 2022 Af Anette Lerche

Bibliotekerne på Klimafolkemødet: Ingen må lades i stikken

På Klimafolkemødet i Middelfart var der et stort fokus på, hvad bibliotekerne kan bidrage med i forhold til at skabe opmærksomhed og fællesskaber om FN’s 17 verdensmål. Formand Tine Segel fremhævede, at verdensmålene er en arbejdsopgave med store perspektiver for både ansatte og borgere.

Tine Segel deltog i debatten »Bibliotekernes rolle i den bæredygtige omstilling« på Klimafolkemødet den 1. september. Foto Perspektiv

Klimafolkemødet i Middelfart blev afholdt i sidste uge, og i år var bibliotekerne meget synlige på folkemødets plads ved havnen i Middelfart.

Blandt andet deltog KI’s formand Tine Segel i en debat om, hvorfor bibliotekerne blander sig i verdensmålsarbejdet på Klimafolkemødets fællesscene.

Hun fremhævede, at arbejdsopgaven inden for verdensmålene falder godt i tråd med bibliotekernes og de ansattes dna.

- Det handler ikke om, at de biblioteksansatte skal være eksperter i alle FN’s 17 Verdensmål og mange delmål. De skal kende dem overordnet, sætte dem i en kontekst af det arbejde, der allerede foregår i bibliotekerne, og så skal de trække på den faglighed og de kompetencer, som de i forvejen bruger. Nemlig at hjælpe borgerne med at finde den rette information og gøre det muligt at sætte information i spil i nye sammenhænge, samt gøre det muligt for borgeren at tage kritisk stilling til den information, man møder. Netop at tage udgangspunkt i borgernes behov er noget af det, som de biblioteksansatte gør så godt, og dermed bidrage til at skabe viden, hvad enten det sker ved at læse en artikel, en bog, høre en oplægsholder eller deltage i et arrangement. At arbejde med FN’s Verdensmål er en ny måde at forholde sig til opgaverne, og derfor har vi i forbundet også bidraget til at give de ansatte ny viden og kompetencer. Men grundlæggende er det min oplevelse, at opgaven er ret naturlig for de ansatte, når den sættes i sammenhæng med det eksisterende.

Den vurdering var direktør i Verdens Bedste Nyheder Thomas Ravn-Pedersen enig i, og han mener, at bibliotekerne kan spille en helt særlig rolle i forhold til at skabe den folkelige forankring af FN’s Verdensmål. Derfor glædede han sig også over, at bibliotekerne ved sidste års finanslov fik bevilliget midler til aktiviteter og kompetenceudvikling.

- Vi har stillet viden til rådighed, og nu skal vi handle, og vi skal ændre nogle vaner. Det særlige ved biblioteket er, at der ikke er nogen krav, når man kommer på biblioteket. Biblioteket er som en varm overfrakke om vinteren, forstået på den måde, at det er et godt sted at være. FN’s Verdensmål siger, at ingen må lades i stikken. Det er præcis det, bibliotekerne kan sørge for. Og det er derfor, at bibliotekerne har fået en bevilling på finansloven til arbejdet med verdensmål. Regeringen har givet bibliotekerne en særlig rolle, og det er jeg meget taknemmelig for. For der er kun otte år, til målene skal være opfyldt, så det haster.