Gå til sidens indhold
04. juli 2022 Af Sabrine Mønsted

39 projekter skal styrke børns læsekultur, demokratiske samtaler og ny litteraturformidling

Folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har fået 14,2 millioner kroner til 39 projekter, der skal styrke børns læsekultur, udbygge den demokratiske samtale og sætte litteraturen i spil på nye måder.

Arkivfoto

»Med de nye projekter viser landets folkebiblioteker endnu engang, at de spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe rum for den demokratiske samtale og sikre, at alle borgere har fri og lige adgang til viden - uanset om man bor i en storby eller et lille lokalsamfund«, siger enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen Annette Bach. De 14,2 millioner kroner kommer fra styrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre og går til 39 projekter. I alt var der 72 ansøgninger til puljen i år.

Biblioteker i 46 kommuner sammen om børns læsekultur

Anette Bach understreger, at en vigtig opgave for bibliotekerne og de pædagogiske læringscentre er at inspirere til læselyst og læseglæde, og fremhæver et stort samarbejdsprojekt om børns læsekultur, der har fået støtte.

»Projektet involverer biblioteker i hele 46 af landets kommuner og er et fantastisk eksempel på, at vi i det danske biblioteksvæsen har et meget velfungerende samarbejde på tværs af hele landet«, siger hun.

Målet er at skabe varige forandringer i børns udfordrede læsekultur ved at tage udgangspunkt i børnenes ønsker og interesser. Biblioteker i 43 andre kommuner inddrages også undervejs, og projektet skal nå ud til 4.000 børn.

  • Fakta om puljen 

    Formålet med »Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre« er at understøtte udviklingen af bibliotekerne og deres opgave med at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

    Det er Strategisk Biblioteksudvalg, der behandler ansøgninger og uddeler puljen. Strategisk Biblioteksudvalg består af otte repræsentanter fra henholdsvis folkebibliotekerne, Det Kgl. Bibliotek, KL, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Slots- og Kulturstyrelsen. Udvalget er nedsat af kulturministeren med det formål at målrette og kvalificere statens midler til udviklingstiltag inden for folkebiblioteksområdet.

    De strategiske indsatsområder for puljen er besluttet af kulturministeren efter drøftelse med KL på baggrund af input fra Strategisk Biblioteksudvalg, og i år er puljen udbudt med seks indsatsområder. Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget i alt 72 ansøgninger, hvoraf 39 projekter har modtaget støtte.

  • Oversigt over støttede projekter