Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold
12. oktober 2021 Af Sabrine Mønsted

Tjek af lønstrukturerne i det offentlige

Regeringen har sammensat en komite, der skal analysere lønstrukturer og lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked.

Foto: Unsplash

Det er et omfattende kommissorium, som den nyudnævnte Lønstrukturkomité har fået. Målet er at få mere solid viden om lønudvikling, løndannelse og betydning af forskellige vilkår på det offentlige arbejdsmarked. Blandt andet skal der analyses på det kønsopdelte arbejdsmarked, på mulighederne for rekruttering i det offentlige, og der skal laves sammenligninger med det private arbejdsmarked.

I kommissoriet til komitéen står blandt andet:

”Lønstrukturerne (i det offentlige, red.) analyseres blandt andet gennem sammenligninger af lønniveauer og lønudvikling (i det private, red.) på baggrund af for eksempel uddannelsesniveau, opgaver, anciennitet, fraværsmønstre og ansvar og konsekvenserne af det kønsopdelte arbejdsmarked. Også rekrutteringsforhold på kort og lang sigt er en del af analysen.”

Desuden skal komitéen belyse muligheder for at udvikle løndannelsen i den offentlige sektor inden for rammerne af den danske aftalemodel.

Længe ventet lønanalyser

Analysen tager udgangspunkt i den tidligere Lønkommissionens redegørelse fra 2010, hvor der var lagt op til yderligere analyser, som der så altså nu tages fat på. Det glæder formand for Akademikerne Lars Qvistgaard, der kalder arbejdet længe ventet.

”Løndannelsen i den offentlige sektor er kompleks og har stor betydning ikke kun for de offentligt ansatte, men også for dynamikkerne på tværs af arbejdsmarkedet og dermed for den private sektors konkurrencekraft, siger Lars Qvistgaard, der er glad for, at der er bred opbakning til analysen fra både fagorganisationer og arbejdsgiverne.

Komitéen ledes af en uafhængig formand, professor i økonomi ved Aarhus universitet, Torben M. Andersen, og består herudover af fem repræsentanter fra FH, en repræsentant fra Akademikerne, tre repræsentanter fra de offentlige arbejdsgivere (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner), en repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening samt af seks eksperter i økonomi og arbejdsmarked.

Analysen skal ligge færdig i slutningen af 2022.