Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
05. maj 2021 Af Sabrine Mønsted

Ny rapport samler forskning om læsning

Bogpanelet har udgivet rapporten Pejlemærker i aktuel forskning om læsning, som skal bidrage til at kvalificere debatten om læsning og pege på nye områder, hvor der er behov for mere viden.

Forsiden af bogpanelets rapport, pige der læser
Bogpanelet har udgivet en ny specialrapport om læsning. Foto Mette Johnsen, forsiden af rapporten

Et af de forskningsområder, som rapporter afdækker, er tendenser i børns, unges og voksnes læsevaner, som viser, at børns, unges og voksnes fritidslæsning er faldet de seneste 10-11 år. Især læsning af længere og sammenhængende tekster er i tilbagegang.

Et andet fokusområde er litteratur og empati, hvor flere empiriske studier peger på, at litteraturlæsning fremmer empati, men studierne er ikke entydige. Mange forskningsområder er optaget af empati og litteratur, herunder blandt andet feltet narrativ medicin.

Og et tredje er læsning i en tid med digitalisering. Her viser undersøgelser, at læsning på papir har små læseforståelsesmæssige fordele og foretrækkes af mange læsere. Det ser dog ud til, at nye digitale læseteknologier kan kompensere for en række af de svagheder, der forbindes med skærmlæsning, står der i rapporten.

Lektor ved Göteborgs Universitet, forsker i bogmediets historie Ann Steiner mener blandt andet, at en negativ konsekvens ved den øgede digitalisering vil være en øget modvilje mod at betale for materialet.

»Nutidens og fremtidens læsere vil i stigende grad opfatte det som forkert, hvis bøger og skriftligt materiale ikke er gratis. Man er vænnet til - populært sagt - at »alt er gratis på nettet«, eksempelvis Wikipedia. Uviljen mod at betale for skriftligt materiale får store konsekvenser for forfatteres indtægter.«

I alt samler rapporten forskning fra fire områder:

  1. Tendenser i børns, unges og voksnes læsevaner
  2. Læsning i en tid med digitalisering
  3. Læsningens betydning for menneske og samfund
  4. Litteratur og empati

Find rapporten Pejlemærker i aktuel forskning om læsningKulturministeriets hjemmeside.

             

Fakta om Bogpanelet

Bogpanelet er udpeget af kulturministeren og nedsat for perioden 2019 til 2022. Bogpanelet udgiver årsrapporten Bogen og litteraturens vilkår og udarbejder desuden specialrapporter om aktuelle emner. Panelet afholder også en række seminarer og debatter for bog- og litteraturbranchen.

Læs mere om Bogpanelet.