Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
07. april 2021 Af Sabrine Mønsted

Ny biblioteksaftale landet i Region Midt  

En ny fælles, ensartet serviceaftale om biblioteksdrift for regionshospitalerne i Region Midtjylland gør det langt nemmere for de fem ansatte i Fagbiblioteket at servicere de op mod 12.000 hospitalsansatte.

Hidtil har hospitalerne i regionen og Fagbiblioteket haft særegne aftaler om biblioteksdrift, hvilket gjorde det vanskeligt for de biblioteksansatte at vurdere, for eksempel hvem der måtte få hvilke services, men det løser den nye ensartede aftale. Foto Unsplash

Siden 2011 har hospitalerne i Region Midtjylland haft hver deres særegne aftale om biblioteksdrift med Fagbiblioteket på Hospitalsenheden Midt i Viborg, som står for driften. Det har gjort det temmelig vanskeligt for de fem biblioteksansatte at vurdere, hvem de måtte give hvilken service, og hvad der lå i de forskellige aftaler. Det er slut nu med en ny fælles, ensartet aftale om biblioteksdrift, fortæller den nye leder af Fagbibliotek Henrik Sehested Laursen.

- I 2020 nedsatte vi en arbejdsgruppe, der skulle overveje, hvordan vi kunne lave en ny fælles serviceaftale. Den er nu på plads og betyder, at der er én biblioteksfunktion og én fælles aftale om service. Alle hospitalsenheder har adgang til de samme ydelser og funktioner og betaler efter størrelse af hospitalet og antal ansatte, siger Henrik Sehested Laursen, der har været med i arbejdsgruppen og i samme periode har været først konstitueret leder af Fagbiblioteket og fra 1. marts 2021 ansat som leder.

Regionalt biblioteksudvalg

Udover at opdatere serviceaftalen har det været arbejdsgruppens opgave at se på regionens licensaftaler, men her var der ikke de store ting at ændre, ifølge Henrik Sehested Laursen.

- Men det er noget, vi vil blive ved med at kigge på, for eksempel mulighederne for at købe enkelte artikler i stedet for pakker, for licenser er ikke det, hospitalerne har lyst til at bruge flest penge på, så det bliver ved med at være et fokusområde. 

I den nye aftale ligger også oprettelsen af et regionalt biblioteksudvalg med repræsentanter fra hvert regionshospital og en repræsentant fra Koncern Kvalitet udover leder af Fagbiblioteket Henrik Sehested Laursen.

- Her skal vi løbende tale om biblioteksservicen. Hvad har man behov for, at vi leverer eller sætter fokus på? Og jeg glæder mig til en bedre dialog med alle vores partnere, fordi det vil give et bedre overblik over deres behov, siger han.