Gå til sidens indhold
10. december 2021 Af Anette Lerche

Kortlægning af 60 læselystprojekter

I perioden 2014-2019 har der været gennemført 60 læselystprojekter med støtte fra udviklingspuljen. Projekterne er blevet kortlagt af Slots- og Kulturstyrelsen, der nu kommer med en række anbefalinger.

Tværfaglige samarbejder er et af de greb, der kan øge læselysten hos børn, viser ny kortlægning. Arkivfoto Jakob Boserup

- At stimulere børns læselyst er en faglig evergreen, der har været særlig stor opmærksomhed på efter, at en læseundersøgelse i 2017 viste, at børn mellem 9 og 13 år læser mindre i deres fritid, end de gjorde i 2010, sagde specialkonsulent Lisbeth Vestergaard, da hun præsenterede sin kortlægning af 60 læselystprojekter fra perioden 2014-2019 ved et digitale seminar om læselyst og læsefællesskaber for børn den 30. november, 2021.

Kortlægningen afdækker hvilke mønstre og temaer, der går igen i læselystprojekterne. Blandt konklusionerne er, at et vellykket læselystprojekt rummer et stærkt tværfagligt samarbejde mellem folkeskoler og folkebibliotek, hvor man kombinerer faglighed og fokuserer på et fælles tredje nemlig; læselysten. Desuden gør velafprøvede og køreklare koncepter det let for mange at deltage på tværs af landet. Og endelig viser det sig, at læselystprojekter styrker den lokale udvikling og praksis på læselystområdet. Erfaringen er altså, at når læselyst lokalt får positiv opmærksomhed, giver det en oplevet effekt hos børn, børnefamilier med videre.

I interviews med en række biblioteker om projekterne viste det sig, at det er vigtigt, at biblioteket vælger sine samarbejdspartnerne med omhu (og har forståelse for deres arbejdsbetingelser), at den lokale forankring skal være på plads fra første dag, og at projektet kan skabe lokal synlighed og brande folkebiblioteket som læselystaktør. Endelig er erfaringerne, at biblioteket med fordel kan påtage sig rollen som projektleder.

9 anbefalinger

På baggrund af kortlægningen kommer Slots- og Kulturstyrelsen med fire anbefalinger til projekterne på det indholdsmæssige plan og yderligere fem anbefalinger på det strategiske plan. De 9 anbefalinger overdrages til kulturministeren og det strategiske biblioteksudvalg for at kvalificere nye (og flere) beslutninger om læselystindsatser.

De 9 anbefalinger lyder:

 1. Sæt flere fagligheder i spil
 2. Skab nye indfaldsvinkler til læsning og litteratur sammen med målgruppen
 3. Lad det relationelle og fællesskaber være et bærende element
 4. Skift fokus fra læselyst til læsekultur
 5. Styrk udbredelsen af projekter på nationalt niveau
 6. Kvalificér arbejdet med læse- og biblioteksuvante målgrupper
 7. Lav et fælles evalueringsdesign, der gør det lettere at se på tværs af projekter
 8. Stimulér den løbende videndeling
 9. Foretag et klarere snit mellem projekttyper for at sikre, at ressourcerne bruges endnu bedre.

Tal fra kortlægningen

 • 60 projekter indgik i kortlægningen, der både bestod af desktopanalyse og interviews. Alle projekter har modtaget midler fra udviklingspulje, og der bevilliget i alt 18,7 millioner kroner til læselystprojekter fra puljen i perioden. Dertil skal lægges et krav om egenfinansiering på 40 procent. 33 af projekterne har fået under en halv million i tilskud.
 • 10 projekter byggede på forældresamarbejde, typisk i dagtilbud
 • 75 procent af hele eller dele af projektet er efterfølgende gået i drift
 • 2 ud af 3 projekter har gjort mere for at udbrede kendskabet til projektet efter, at det var afsluttet.

Læs kortlægningen her