Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
05. august 2021 Af Anette Lerche

Hver tredje låner bor højst 1 km fra biblioteket

De fleste biblioteksbrugere bor tæt på deres bibliotek, viser tal fra Danmarks Statistik. Af landets godt 940.000 lånere bor hver tredje mindre end en kilometer væk fra deres lokale folkebibliotek. Og samlet bor 60 procent af lånerne inden for 2 kilometer.

Hver tredje låner bor mindre end en kilometer fra deres bibliotek. 11 procent har over 10 kilometer til det nærmeste bibliotek, viser tal fra Danmarks Statistik. Arkivfoto Jakob Boserup

Jo tættere man bor på sit bibliotek, jo mere tilbøjelig er man til at bruge det. Sådan har det lydt i bibliotekskredse i flere år, og tal fra Danmarks Statistik viser da også, at flertallet af folkebibliotekernes lånere bor tæt på deres bibliotek.

På landsplan bor hver tredje bibliotekslåner inden for en kilometers afstand af deres bibliotek. I Region Hovedstaden er det hele 45 procent af lånerne, der maksimalt har en kilometer til biblioteket, mens tallet for de øvrige regioner er lavere. Eksempelvis bor 26 procent af lånerne i Region Midtjylland maksimalt en kilometer fra deres bibliotek.

På landsplan er det 11 procent af lånerne, der bor mere en 10 kilometer væk fra deres bibliotek. Og generelt falder andelen af lånere, jo længere de bor fra biblioteket.

Dyk selv ned i tallene fra Danmarks Statistik