Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
12. februar 2021 Af Anette Lerche

En vigtig, men også overset kulturinstitution

Selvom bibliotekerne i 2017 havde mere end 37 millioner besøg, kaldte kulturminister Joy Mogensen, i sin tale til bibliotekscheferne, folkebibliotekerne for en overset – men vigtig – kulturinstitution. Hun fremhævede læselyst, digital dannelse og sammenhængskraft som vigtige opgaver for bibliotekerne.

- Bibliotekerne er en af de vigtigste, men nok desværre også en af de mest oversete kulturinstitutioner.

Sådan indledte kulturminister Joy Mogensen sin tale til bibliotekscheferne, da de holdt årsmøde den 12. februar 2021. Selv har ministeren en fortid som borgmester i Roskilde Kommune, og her var det biblioteket, lokalpolitikerne tænkte på, når de havde brug for en institution, der kunne tænke på tværs, og som borgerne var trygge ved at komme til.

- I denne tid er jeg ikke den eneste, der savner biblioteket, sagde ministeren og tilføjede, at det kan være svært at sætte ord på det, biblioteket kan.

- Man kan gå ned og låne en bog, og det oprindelige formål var udbredelsen af viden, og det at gøre almindelig oplysning tilgængelig. Men i dag tager vi det for givet, så hvad det er så, der forbliver unikt og umisteligt ved biblioteket, spurgte hun retorisk og kom med sit eget bud:

- Det handler om det, bøger kan sætte i gang i os. Under corona bliver vi mindet op, at udvikling og fremgang ikke kun sker, når tingene suser afsted. Store indsigter kan også komme af stille refleksion. Det at læse en bog kan sætte tanker i gang i sindet, og her spiller biblioteket en unik rolle, som vi har endnu mere behov for i en digitaliseret tidsalder.

Joy Mogensen beskrev udviklingen af bibliotekerne som, at man er gået fra at have fokus på det, der står på hylderne til også at have fokus på det, der sker mellem hylderne.

3 spor fra ministeren

Som kulturminister har hun tidligere udlagt tre spor til centralbibliotekerne, og disse tre spor fremhævede hun i sin tale til bibliotekscheferne. (se nyhed om de tre spor her) 

Det første spor handler ifølge ministeren om kultur for alle.

- Med den polarisering vi ser i samfundet, har vi brug for institutioner, der samler os på god, demokratisk, inddragende og empatisk vis, så vi kan se hinanden som mennesker, uddybede hun.

Det andet spor handler om borgerne i den digitale tranformation.

- Vi skal hjælpe borgerne til at få adgang til forskellige medier og hjælpe til at få spillereglerne for den virkelige verden ind i den digitale verden, så alle synes, at det er sjovt at være der, sagde ministeren og fremhævede især de unge som en gruppe, der ikke føler sig tilpas i den polariserede debat.

- Jeg bliver bekymret, når jeg ser, at de unge føler et behov for at trække sig tilbage fra det store samfund, sagde hun.

Som det tredje spor blev glæden ved at læse fremhævet. I den forbindelse nævnte kulturminister Joy Mogensen, at hun arbejder på en finanslovsbevilling, der netop skal bygge på glæden, læselyst og lysten til at være sammen om litteraturen

- Konkret er der tale om 25 millioner til at opgradere bibliotekssamlinger i daginstitutioner. Jeg vil gerne åbne op for tankerne i finanslovskredsen, så vi tænker det som en tilbygning til det, I som biblioteker har gang i, og vi vil gerne invitere jer ind i et samarbejde med pædagogerne om, hvordan får vi læsesamlingerne til at leve, sagde ministeren.

Spørgsmål fra cheferne

Efterfølgende var der mulighed for spørgsmål fra bibliotekscheferne, hvor formand for Bibliotekschefforeningen Pia Henriette Friis spurgte til, om ministeren mente, at det var muligt at bygge bro mellem Kulturministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet, så man gør fælles front i forhold til at skabe læselyst blandt børn og unge. Det var ministeren positiv overfor.

- Børne- og ungeminisiteret er også en part i den bevilling på 25 millioner kroner. Og den høring omkring læselyst, der var på Christiansborg i 2019, har jeg også talt med Børne- og Undervisningsministeren om. Børn skal ikke kun forbinde læsning med skole og pligt, men også glæde. Jeg skriver mig bag øret, at glæden også skal tages med i forhold til skolen.

Jakob Heide Pedersen, chef for Hovedbiblioteket og Biblioteksudvikling i Københavns Kommune spurgte ministeren til muligheden for at bygge bro mellem bibliotekerne og public serviceinstitutioner som DR for at styrke den demokratiske samtale og formidlingen af public service-indhold. Også dette spørgsmål fik et positivt svar.

- Det er noget af det, vi skal diskutere. Hvordan vi bruger vores public service institutioner til at styrke vores demokrati. Noget af det, der kunne være spændende at udforske, er en fælles platform for alle digitale initiativer for at forene folk på tværs af forskelle. Forudsætningen for demokrati er, at vi også lytter til folk, der er anderledes end os selv. Hvis vi ikke kan snakke sammen, så fungerer demokratiet ikke. Men præcis hvordan, det vil jeg også gerne have jeres bud på, sagde Joy Mogensen.