Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
05. maj 2021 Af Anette Lerche

Biblioteksdebat til KL’s Kultur- og fritidskonference

Der var ros til KL’s bibliotekspolitiske debatoplæg, da kultur- og bibliotekschef i Lyngby-Taarbæk Kommune Jeppe Bjørn, formand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin, formand for Danmarks Biblioteksforening Steen Bording Andersen og formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel mødtes for at tale om bibliotekernes rolle og fremtid til KL’s Kultur og fritidskonference den 4. maj.

Tine Segel roste blandt andet KL’s oplæg og fremhævede, at forbundet og KL har fået et tættere samarbejde. Foto Perspektiv

Da KL nedsatte Kultur-, Erhverv-, og Planudvalget lovede udvalget sig selv, at kulturen ikke måtte blive glemt, og man tog derfor fat på den helt store kommunale kulturinstitution – biblioteket, indledte Leon Sebbelin, der udover at være udvalgsformand også er borgmester i Rebild Kommune.

- Vi har nu sendt et debatoplæg til kommunerne, hvor vi opfordrer til en grundig politisk debat ud fra de tre potentialer, vi peger på i KL. Nemlig trivsel, læselyst og dannelse, digitale medborgere og, som det tredje, sammenhængskraft og fællesskab, sagde Leon Sebbelin.

- Potentialerne afspejler det danske biblioteksvæsens bredde og viser, hvad bibliotekerne kan i samarbejde med en lang række andre kommunale områder. Det er vigtigt at understrege, at det ikke betyder, at bibliotekerne skal kunne alt, for her skal en lokal prioritering til, men vi håber at skubbe på den gode debat lokalt, sagde Leon Sebbelin.

Fakkeloptog og nye filialer

Steen Bording Andersen havde stor ros til oplægget og slog på den betydning, bibliotekerne har for borgerne.

- I mit politiske liv har jeg oplevet, at borgerne protesterede mod en filiallukning med fakkeloptog. Borgerne sagde, at der var 100 foreninger, der havde til huse i deres bibliotek. Og den udvikling, hvor biblioteket rækker ud og er en god partner, er bare fortsat, og det er der flere og flere, der får øjnene op for.

Jeppe Bjørn fortalte om Lyngby-Taarbæk Kommunes biblioteksstrategi, der har flyttet biblioteket ind i det politiske rum.

- Vi står et sted, hvor vi åbner nye filialer, hvilket jo er meget usædvanligt, og det skyldes vores tætte dialog med det politiske system om, hvad vi vil med biblioteket, og hvordan vi vil nå vores brugere. Som bibliotekschef har jeg oplevet, hvordan vi diskuterede bibliotekernes udvikling i ekkokamre med andre fagfæller. Nu har KL lavet et udspil med værdier, der rækker ud over regnearket, og har tydeliggjort, at biblioteksudvikling skal diskuteres i kommunernes politiske rum, og det er et positivt signal.

Tine Segel roste også KL’s oplæg og fremhævede, at forbundet og KL har fået et tættere samarbejde.

- Vi har tidligere debatteret en ny bibliotekslov, og den diskussion er også stadig relevant. Men jeg synes, det er det rigtige, KL nu gør, hvor vi starter med at udfolde potentialerne. Både arbejdet omkring litteratur og læsning, men også alt det andet. Hvis vi ønsker en nysgerrig, demokratisk og dannet befolkning, så har vi brug for bibliotekerne, der skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet, sagde hun og tilføjede, at det er vigtigt at inddrage både borgerne og medarbejderne, når man taler om bibliotekernes potentialer.

Bibliotekerne skal ikke løse det hele

I debatten kom deltagerne også ind på, at bibliotekerne hverken kan eller skal løse alle problemer. Blandt andet pegede Jeppe Bjørn på, at det er nødvendigt med fokus.

- Bibliotekerne skal ikke løse det hele, og det skal vi også tale om i kommunerne. Man kan jo for eksempel ikke sige, at vi både kan lave pas, kørekort og øge læselysten for de samme penge. Jeg tror, at det generelle fald i udlån kan skyldes, at man i nogle kommuner sætter personalet til andet end kerneopgaven.

Leon Sebbelin mente også, at der er grænser for, hvad bibliotekerne kan. Han så gerne, at man prioriterer de helt små børn i læseindsatsen, og så pegede han på, at man i kommunerne skal blive bedre til at bruge midlerne på en klog måde.

- Det er vigtigt, at de midler, vi bruger på skolerne, institutionerne og bibliotekerne, måske ikke har helt så faste budgetgrænser, som vi hidtil har set, så vi bedre kan hjælpe hinanden på tværs af de kommunale institutioner og civilsamfundet.

Tine Segel talte også om at nedbryde siloer i kommunerne og pegede blandt andet på det kritiske for studerende i ikke at have adgang til informationsressourcer og vejledning.

- Vi har svigtet nogle børn og unge ved at sige, at google kan klare det hele. For det passer ikke, og netop bibliotekarernes viden om kildekritik og informationssøgning er noget, vi giver videre til vores brugere.

Det digitale erstatter ikke det fysiske

Hvis man spørger Leon Sebbelin, så er der intet, der tyder på, at det digitale vil erstatte det fysiske bibliotek.

- Besøgstallet er højt, fordi biblioteket er et sted, hvor der er noget, der er værd at komme efter, sagde han.

Tine Segel understregede, at for hende er det ikke en enten-eller-diskussion, men et både-og.

- Vi kan jo se, at vi savner de fysiske fællesskaber her under corona, og at borgerne fremhæver biblioteket som et frirum. Samtidig er der også et dataetisk aspekt, hvor vi betaler en pris med vores egen data, når vi er på nettet, og derfor skal biblioteket også være med til at lære borgerne at agere i en digital verden, sagde hun.