Urafstemning

Valg til Forbundet Kultur og Informations hovedbestyrelse

Gå til sidens indhold
15. september 2021 Af Sabrine Mønsted

11 ugers øremærket barsel

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation har præsenteret en ny aftale, der giver 11 ugers øremærket barsel til faren. KI's formand kalder det et vigtigt skridt for ligestillingen, men understreger, at man skal huske andre familiemønstre.

Foto Kelly Sikkema/Unsplash

11 af familiens 48 ugers barsel vil fremover være øremærket faderen mod kun to uger i dag. Det betyder, at mødrene maksimalt kan få 37 ugers barsel efter fødslen mod 46 uger i dag. Begge forældre får i den nye aftale 13 ugers barsel, som de frit kan fordele mellem sig.

Aftalen mellem arbejdsmarkedsparter er sat i gang af et EU-direktiv fra 2019, der pålagde medlemslandende at sikre minimum ni ugers øremærket barsel til begge forældre senest i 2022, hvor EU-direktivet skal være implementeret. Parterne har så valgt at øremærke 11 til faren.

Argumenterne lyder, at den nye aftale giver fædrene bedre adgang til mere tid sammen med den nye baby og mødrene mulighed for bedre løn og pension. Aftalen er et oplæg til Beskæftigelsesministeriet, der nu skal udarbejde et lovforslag, som skal vedtages i Folketinget, inden det kan træde i kraft.

De øremærkede barselsuger kan ikke overføres mellem forældrene, og det betyder, at de 11 uger går tabt, hvis ikke de bruges af faren.

Hvis man ikke er far, mor og børn?

Derfor er der også spørgsmål, der melder sig fra mange sider, hvis man ikke lige passer ind i den ”familieform”, som aftalen tager udgangspunkt i.

Hvad med mødre, der har valgt at få børn alene - mister de 11 uger af deres barsel? Hvad gør man, hvis den ene af forældrene er selvstændig? Hvad med de mødre, der helst vil amme deres baby så længe som muligt?

Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel kalder den øremærket barsel et vigtigt skridt for ligestilling, men understreger at aftalen bør evalueres efter en periode på tre år, fordi der kan være nogle, der falder mellem to stole i aftalen.  

- At vi nu i Danmark ser ud til – ved EU's hjælp – at få ligestilling indenfor barselsområdet er et vigtigt og et stort skridt. Den aftale, der foreligger mellem Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er i min optik et stort skridt, selv om jeg kunne have ønsket mig et endnu højere ambitionsniveau. Både i fordelingen af den øremærkede barsel, men også i forhold til flerbarnsfødsler, soloforældre og andre familiemønstre. Jeg anerkender dog, at der er mange hensyn, der skal tages i implementeringen. Hvis det her er det skridt, vi kan tage nu, så er det vigtigt, at der som minimum sker en evaluering efter en tre-årig periode. Uanset hvad, er det vigtigt, at vi fastholder et ambitiøst niveau for ligestilling, herunder delingen af barsel, siger hun.

Spørgsmål/svar

Dina Staal, ligestillingspolitisk konsulent i FH, har været med i forhandlingerne om den nye barselsaftale og svarer på nogle af spørgsmålene på www.dr.dk.  

Nyhed fra Dansk Erhverv med overblik over modellen