Tilmeld dig

Forbundet Kultur og Informations generalforsamling 2021

Gå til sidens indhold
08. oktober 2020 Af Sabrine Mønsted 

To nye udvalg skal styrke den strategiske biblioteksudvikling

Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter to nye organer; Strategisk Biblioteksudvalg og Bibliotekernes Koordinationsforum for at trække sektoren tættere på ministeren og styrke områdets samlede strategi, siger enhedschef i styrelsen for Center for Kunst og Biblioteker Annette Bach.

Foto Unsplash

Biblioteksområdet i Slots- og Kulturstyrelsen stod for en reorganisering, da Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) overgik til at være en mellemkommunal opgave og fik navnet Det Digitale Folkebibliotek. Og DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) blev overflyttet til Det Kgl. Bibliotek. Det frigjorde ressourcer. De statslige midler fra DDB overgik for eksempel til den samlede Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre og gav plads til idéen om to nye udvalg, der havde spiret gennem længere tid, fortæller enhedschef i styrelsen Annette Bach.

Strategisk Biblioteksudvalg

- Vi står for eksempel med en udviklingspulje på 25 millioner kroner, hvilket giver mulighed for større og længere strategiske træk. Derfor var der brug for et bedre overblik over biblioteksområdet. Desuden kaldte det på en opkvalificering af rådgivningen af kulturministeren. Begge dele bliver indfriet ved Strategisk Biblioteksudvalg, der så at sige trækker sektoren tættere på ministeren, siger Annette Bach.

Men Strategisk Biblioteksudvalg er ikke kun rådgivende, men også udmøntende og direkte tilknyttet Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Udvalget består af i alt otte medlemmer med faglig indsigt i folkebiblioteksområdet, som skal rådgive ministeren om potentielle strategiske udviklingsretninger og pege på konkrete indsatsområder for puljepengene.

I udvalget sidder man personligt og har sin egen stemme, men er udpeget af sit biblioteksfaglige bagland såsom Bibliotekschefforeningen eller Danmarks Biblioteksforening, der sidder også et medlem fra Slots- og Kulturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Det Kgl. Bibliotek og Det Digitale Folkebibliotek, Centralbibliotekerne og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

- Når Kulturministeren endeligt har vedtaget indsatsområderne, er det medlemmerne af udvalget, der vurderer ansøgningerne og udmønter pengene, siger Annette Bach.

Bibliotekernes Koordinationsforum

- Koordinationsforummet skaber videndeling på tværs om alt fra nye tiltag til, hvilke udfordringer sektoren har. Det giver mulighed for at tappe ind i hinandens arbejde og lave strategiudvikling på tværs af bibliotekssektoren. Det fælles overblik kan de give videre til os i styrelsen og til ministeren, som på den måde kan understøtte sektoren bedre, siger Annette Bach.          

- Fordi det vil kvalificere ministerrådgivningen og give en større mulighed for fælles strategisk udvikling, siger hun.  

Den endelige sammensætning af udvalgene er ikke på plads, da de to nye organer først blev offentliggjort den 6. oktober 2020, og invitationerne til udvalgsrepræsentanterne sendt afsted.

 

Læs mere om det Strategisk Biblioteksudvalgs sammensætning, opgaver og formål

Læs mere om Bibliotekernes Koordinationsforums sammensætning, opgaver og formål