Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
12. maj 2020 Af Anette Lerche

Sådan gør vi klar til genåbningen

Mandag den 18. maj kan bibliotekerne genåbne med mulighed for udlån og aflevering af materialer. Perspektiv har talt med to biblioteksledere om arbejdet med at gøre klar.

"Der er et stort behov for åndelig føde, så jeg glæder mig til at få bøgerne i kredsløb igen", sådan siger en biblioteksleder i forbindelse med genåbningen 18. maj." Arkivfoto

 I Horsens kom bibliotekets medarbejdere tilbage på biblioteket den 11. maj.

- Det fysiske bibliotek har været lukket siden marts uden bogposer eller lignende, men vi har haft et fuldt formidlende digitalt bibliotek. Da vi blev opfordret til at finde ledige hænder til arbejdet i skoler og daginstitutioner, var det tydeligt, at der var ansatte, der trængte til at lave noget andet end hjemmearbejde. Men de er alle tilbage nu og gør klar til genåbningen den 18. maj, hvor vi åbner alle syv biblioteker, siger biblioteksleder i Horsens Claus Hagstrøm Hansen.

 

Afmærkning og skærme

Rent praktisk vil man i Horsens afskærme omkring betjeningsskranker, lave afstandsmærker på gulvet, fjerne stole i udlånet, og planlægge hvordan borgerne kommer igennem husene mest hensigtsmæssigt. Desuden udarbejder biblioteket en FAQ til borgerne, så man undgår for mange spørgsmål på mails og telefon. Og samtidig reviderer medarbejderne samlingen, så alt er klar til genåbningen. Og den er længe ventet blandt borgerne.

- Vi havde et stort rykind inden nedlukningen, og under nedlukningen er jeg blevet spurgt, om jeg ikke lige kunne mødes ved en dør, så man kunne få de bøger, man savnede. Der er et stort behov for åndelig føde, så jeg glæder mig til at få bøgerne i kredsløb igen, siger Claus Hagstrøm Hansen.

De officielle retningslinjer fra sundhedsmyndigheder og kulturministeriet for, hvordan bibliotekerne skal agere i genåbningens fase to, er på trapperne – herunder om materialerne skal i karantæne efter udlån eller ej.

- Vi har lavet en plan, så vi kan løse det, hvis de skal i karantæne. Jeg går ikke og bekymrer mig over det, for gevinsten er jo, at vi kan få lov til at låne bøgerne ud igen.

En anden praktisk udfordring er, at borgerne ikke må tage ophold i biblioteksrummet.

- Det klarer vi med god skiltning og dialog. Vi har dygtige ansatte, og vi er vant til at have med mennesker at gøre – også når det er svært – og med en åbningstid til klokken 22 om aftenen, har vi set og prøvet det meste, siger Claus Hagstrøm Hansen.

- Jeg bekymrer mig mest over, at vi fortsat ikke kan hjælpe den gruppe, der dagligt har stået foran biblioteket for at se, om vi da ikke havde åbent. De mangler deres værn mod ensomhed, og deres sociale værested, og det kan jeg ikke hjælpe dem med fra på mandag, og det er jeg ked af. Det er efter min mening det sværeste ved genåbningen. At vi må sige nej til dem, der gerne vil læse avisen og tage sig god tid og få en snak. Det bliver det sværeste, men det bliver ikke svært at sige til de almindelige brugere, at de skal sprede sig, og at de ikke må sætte sig.

 

Gentofte åbner delvist

Gentofte Bibliotekerne er også i gang med at forberede genåbningen. Her har stort set alle medarbejdere været sendt ud for at løfte andre opgaver i kommunen, og leder af Kultur og Bibliotek i Gentofte Kommune Thomas Angermann ved endnu ikke, hvor mange medarbejdere han får tilbage fra 18. maj. Men det vil dog være nok til at genåbne, og han er derfor i gang med at måle biblioteksrummet op, da Perspektiv ringer, for at kunne opfylde de generelle retningslinjer om, hvor mange mennesker, der må være pr. kvadratmeter. Hans skridt giver ekko i det tomme rum, hvor alle stole og alt legetøj eksempelvis er fjernet.

- Vi har faseopdelt vores genåbning. Flere af vores bydelsbiblioteker er udlånt til daginstitutioner, så dem kan vi ikke åbne i første omgang. Fordelen er, at vi så kan gøre os de første erfaringer fra hovedbiblioteket og et par bydelsbiblioteker, før vi åbner resten.

Thomas Angermann ser ikke de store udfordringer ved genåbningen.

- Det er jo det gammeldags bibliotek, vi åbner. Det er der ingen ben i. Der er selvfølgelig nogle arbejdsgange, der måske bliver besværliggjorte og nogen ekstra hensyn vi skal tage, men vi er et sted i krisen, hvor borgerne er i stand til selv at tage et ansvar og holde afstand, så vi har ikke tænkt os at overplastre alle vores gulve med tape eller lignende. Vi nøjes med skiltning om retningslinjer, og så må vi gøre os nogle erfaringer. Vi stoler på og har tillid til, at borgerne kan hjælpe sig selv og hinanden.

For Thomas Angermann er de største udfordringer alt det andet, som biblioteket normalt er.

- Hvad sker der med vores formidling, litteraturens rolle som andet end udlån og aflevering, rollen som kulturhus, stedet for borgermødet og forfattermødet? Det ved vi jo ikke, siger han.

- I marts blev vi taget lidt på sengen. Vi var ikke klar til at gøre vores planlagte arrangementer digitale, men det er vi klar til i efteråret. Så hvis forsamlingsforbuddet eksempelvis er på 30 personer, så sælger vi billetter til det og streamer til resten, siger han.