Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
23. april 2020 Af Anette Lerche

Professionshøjskolernes biblioteker først med genåbning

Professionshøjskolernes biblioteker – der servicerer de studerende på velfærdsuddannelserne – er godt i gang med genåbningen, som de løser på forskellig vis.

Bog bag lås
Da professionshøjskolernes biblioteker lukkede på grund af Corona, oplevede de et pres fra de studerende, der havde svært ved at undvære de fysiske materialer. Akivfoto

Hvordan sikrer man en forsvarlig genåbning af bibliotekerne?

Det gør professionshøjskolernes biblioteker sig meget konkrete erfaringer med i disse dage. Nogle steder pakker man bogposer efter bestilling, andre steder er der åbnet for studerende på 7. semester på de sundhedsfaglige uddannelser. Og en åbning for øvrige grupper er på vej, vurderer bibliotekschefer, der dog ikke sætter en tidshorisont for det.

- Vi åbnede mandag den 20. april for sygeplejestuderende på 7. semester. De booker en tid, lukkes ind ti studerende ad gangen og har en halv time på biblioteket til at finde materialer og få vejledning. Herefter er rummet tomt i 15 minutter, indtil næste hold ankommer. Der er sprit og handsker til rådighed, der er sat plexiglas op til at afskærme personale, der er markeret på gulvet ved udlåns automaterne samt søgemaskinerne, så det er let at overholde afstanden på to meter, og der gøres rent to gange om dagen, fortæller Peter Flodin, der er bibliotekschef på Københavns Professionshøjskole. Han har sikret, at ingen medarbejdere i risikogruppen er blevet en del af den fysiske bemanding. 

Vi er forpligtede til at give den bedst mulige service. Bibliotekerne har fået en hovedrolle i uddannelsesverdenen. Vores studerende har ikke kunnet indsamle empiri til deres opgaver som vanligt, fordi Danmark er lukket ned, så de har skullet basere deres opgaver på litteratur, og derfor var det vigtigt at få åbnet biblioteket.

Behov for retningslinjer

De studerende låner materialer med hjem som vanligt. Dog er et eksemplar af hver af de mest benyttede titler ikke til udlån. Her kan de studerende i stedet kopiere eller scanne det, de har brug for. Det foregår med sprit og/eller handsker for at mindske smittespredning til den næste studerende, der skal bruge samme materiale.

Ligesom flere andre biblioteker på professionshøjskolerne, har man i København længe haft et tilbud om at scanne materialer til bachelorstuderende.

- Vi havde 120 bestillinger om dagen, så der var et stort behov, og vi forsøgte at skaffe flere ebøger til vores studerende via de danske forlag, men det lykkedes desværre ikke, ligesom det heller ikke lykkedes at få lov til i en kortere periode at scanne alt materiale til de studerende, siger Peter Flodin. Han peger på, at de fleste af bibliotekets materialer er på dansk, og at man på dette område ikke har samme digitale muligheder som i eksempelvis forskningsbibliotekerne, og at det derfor ikke var nok, at Copydan blot lempede begrænsningerne for, hvor meget materiale biblioteket måtte scanne og sende til de studerende i stedet for at give det helt frit.

Peter Flodin har valgt en model for genåbning, hvor personalet ikke er i berøring med de fysiske materialer. Det er altså kun de studerende, der er i berøring med de bøger, de skal bruge, fordi bøgerne ikke har været lånt ud under nedlukningen af Danmark. Og han kan allerede nu se en udfordring, når materialerne afleveres igen efter 14 dages lån.

- Der findes ikke retningslinjer for, hvordan vi skal håndtere de materialer, vi får retur, og derfor har vi sendt en forespørgsel til sundhedsmyndighederne. Vi har brug for at vide, om bøgerne skal i karantæne og hvor længe, eller om der er andre forholdsregler, siger Peter Flodin.  Så nu har vi besluttet at bøgerne kommer i karantæne i 48 timer, før de kan udlånes igen, indtil vi får nogle retningslinjer.

 

Selvfølgelig skal vi åbne

For Peter Flodin har der ikke været nogen tvivl om, at biblioteket hurtigt skulle finde veje til at servicere de studerende, trods nedlukningen af Danmark.

- Vi er forpligtede til at give den bedst mulige service. Bibliotekerne har fået en hovedrolle i uddannelsesverdenen. Vores studerende har ikke kunnet indsamle empiri til deres opgaver som vanligt, fordi Danmark er lukket ned, så de har skullet basere deres opgaver på litteratur, og derfor var det vigtigt at få åbnet biblioteket.

Hvis man overhovedet kan sige, at der er kommet noget positivt ud af den her situation, så er det, at vi er kommet højt op på den institutionspolitiske dagsorden, og at det er blevet tydeligt, at vi er vigtige for kerneydelsen i en moderne uddannelsesinstitution.

 

Gradvis genåbning af VIA

Også på VIA University College er biblioteket klar til første skridt i en gradvis genåbning. Her sker det fra den 23. april, fortæller bibliotekschef Per Steen Hansen, der har valgt at gøre det muligt for studerende i VIA at reservere op til tre bøger, som kan afhentes i en pose udenfor hovedindgangen til Campus på 10 forskellige lokationer i VIAs geografiske virkeområde i Midtjylland. Helt praktisk foregår det ved, at bibliotekets personalet i vagthold af 2 personer, der holder afstand til hinanden, pakker bøgerne og bruger værnemidler som sprit og handsker. Bøgerne placeres af VIA´s Facility Management uden for hovedindgangen, hvor de studerende kan hente dem og have dem til lån i 14 dage. Der er også her stor fokus på, at afstandsreglerne bliver overholdt mellem de studerende.

- Indtil videre har vi en karantæneregel på 72 timer, når vi får bøgerne retur, men vi overvejer at sænke den til 48 timer, siger Per Steen Hansen. Han oplever, at tingene går stærkt i øjeblikket, og at der er kommet et stort fokus på biblioteket.

- Vi har måtte ideudvikle og være innovative for at se, hvad der kunne lade sig gøre på meget kort tid. I første omgang etablerede vi et scanningsprojekt, hvor vi i sektoren fik udvidet, hvad vi måtte indscanne til de studerende ved at indgå en midlertidig udvidet aftale med Copydan. Men løsningen var bare ikke helt god, fordi den krævede, at de studerende præcis vidste, hvad de ville have scannet, og fordi Copydan jo fortsat havde opsat skrappe begrænsninger for, hvor mange sider vi måtte scanne, siger Per Steen Hansen, der har glædet sig over et tæt og konstruktivt samarbejde med de øvrige professionshøjskolebiblioteker gennem hele forløbet.

Han er ikke i tvivl om, at bibliotekernes fravær fra de studerende i en periode får en stor effekt fremadrettet.

- Jeg har været bibliotekschef i ti år, og jeg har aldrig tidligere oplevet at være med til tre direktionsmøder i min Professionshøjskole i løbet af meget få uger. Det er tydeligt, at når bibliotekerne fungerer, så lægger man ikke så meget mærke til os på direktionsniveau, men når vi ikke er der, så er vi så efterspurgte, at der er meget stort fokus på at finde løsninger. Så hvis man overhovedet kan sige, at der er kommet noget positivt ud af den her situation, så er det, at vi er kommet højt op på den institutionspolitiske dagsorden, og at det er blevet tydeligt, at vi er vigtige for kerneydelsen i en moderne uddannelsesinstitution.