Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
01. juli 2020 Af Sabrine Mønsted

Ny kulturpolitisk retning for centralbibliotekerne

Kulturministeriets nye rammeaftale for centralbibliotekerne indeholder tre kulturpolitiske temaspor, som kommer til at definere centralbibliotekernes arbejde i de kommende fire år.

De seks centralbiblioteker i Aalborg, Herning (på foto), Vejle, Odense, Roskilde og Gentofte er sammen med kulturministeriet blevet enige om retningen for udviklingen i folkebibliotekerne de næste fire år. Arkivfoto

»Kultur for alle«, »Glæden ved sprog, litteratur og læsning« og »Borgeren i den digitale transformation«. Sådan lyder overskriften på de tre temaspor, landets seks centralbiblioteker og kulturministeriet er blevet enige om, skal sætte retningen for centralbibliotekernes arbejde de næste fire år. 

Christian Lauersen, biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde, der er et af centralbibliotekerne, er begejstret.

- Biblioteket finder sin berettigelse dér, hvor kultur, læring, fællesskab og mangfoldighed gør en positiv forskel i samfundet, og de tre temaspor ligger godt i tråd med nogle af de kerneområder, hvor landets folkebiblioteker allerede gør en forskel, og som vi i de kommende år så får mulighed for at udfolde endnu mere i nogle nationale strategiske spor, siger han.

Løftestang til flere på biblioteket

Desuden kan især ét af de tre temaspor, »Kultur for alle«, være en løftestang til at justere bibliotekernes fokus lidt, mener han.

- Mange biblioteker har rigtig godt fat i de borgere, der allerede bruger kulturen som en naturlig del af deres hverdag, men »Kultur for alle« lægger op til at arbejde strategisk med underrepræsenterede grupper i samfundet og deres brug - eller ikke-brug - af biblioteket. Det kunne for eksempel være at få sårbare børn og unge til at finde glæden ved læsning eller udvikle større tilgængelighed og inklusion for dem, der ikke ser biblioteket som et sted, der kan tilbyde dem noget, siger Christian Lauersen og understreger, at man skal huske, at det er en rammeaftale med ministeriet og ikke en facitliste.

- Nu starter det vigtige arbejde med at fylde rammen ud med indhold i et samarbejde mellem centralbiblioteker, styrelse og bibliotekerne i regionerne, siger han.  

Husk læringsporet

Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel mener, det er positivt, at Kulturministeriet, ved at udstikke tre temaspor, sætter en klarere retning for folkebibliotekerne i de kommende år.

- Det sætter fokus på bibliotekernes værdi og styrke som velfærdsinstitution. Temasporene, der både rummer læselyst, arbejdet med sårbare og udsatte, samt den digitale transformation på kulturområdet, er vigtige områder, siger hun.

Tine Segel gør opmærksom på, at der er et spor mere, som ministeriet og bibliotekerne ikke må glemme. 

- Man må ikke forsømme hele læringssporet. Bibliotekernes formålsparagraf beskriver klart, at bibliotekerne skal sikre oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Vi så under nedlukningen, hvor afgørende det var for elever på eksempelvis ungdomsuddannelserne, at de kunne få adgang til digitale ressourcer og digital formidling og vejledning. De erfaringer bør bibliotekerne også bygge videre på og prioritere, siger hun.

Ifølge kulturminister Joy Mogensen spiller centralbibliotekerne en stor rolle i at understøtte bibliotekerne i at skabe spændende tilbud til borgerne. I ministeriets pressemeddelelse om den nye aftale siger hun:

»Med de nye temaspor sætter vi de kommende år ekstra fokus på læsning, digital transformation og det gode arbejde med at gøre bibliotekstilbuddene mere relevante for endnu flere – særligt for psykisk sårbare unge, som vi også gerne vil have, finder glæde i litteratur, og det væld af aktiviteter, bibliotekerne tilbyder.«

De tre temaspor

Kultur for alle

Særligt fokus på psykisk sårbare unge og andre målgrupper, for hvem litteraturen, fællesskabet og miljøet omkring biblioteket ikke umiddelbart er en del af hverdagen.

Glæden ved sprog, litteratur og læsning

Bygger videre på bibliotekernes indsatser om at invitere borgerne ind i litteraturens verden, herunder særlige indsatser målrettet børn.

Borgeren i den digitale transformation

Understøtter både borgerne og bibliotekerne i de gennemgribende teknologiske forandringer og kulturelle ændringer, der præger den tid, vi lever i.