Gå til sidens indhold
09. december 2020 Af Sabrine Mønsted

Kulturaftryk på finanslov 2021

Kulturministeriets ramme øges de næste tre år med næsten 1,3 milliarder. Og der afsættes 437 millioner kroner fra 2021 til 2024 til det, kulturminister Joy Mogensen kalder et massivt kulturløft.

Arkivfoto

Finansloven er på plads, og kulturen får et løft på samlet 437 millioner kroner i 2021-2024.

For eksempel afsættes 25 millioner kroner i 2021 til børn og unges møde med litteraturen på landets daginstitutioner og fritidsordninger, samt 20 millioner kroner årligt i 2021-2024 til mere ungdoms- og børneteater.

»Jeg er stolt af, at regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har sat en tyk streg under, at vi har kulturen på toppen af dagsordenen med finanslovsaftalen for 2021. Det er en aftale, som skal sikre, at endnu flere – især børn og unge – får mulighed for at møde musik og kultur i hverdagen«, siger kulturminister Joy Mogensen i en pressemeddelelse.

»Sidste år blev omprioriteringsbidraget annulleret på kulturområdet, og nu er vi klar til at lave en markant investering. Vi har afsat penge til en ny børne- og ungepakke, der skal sikre, at flere børn og unge møder musik og kultur i hverdagen«, siger hun og nævner for eksempel huskunstnerordningen, hvor skoler og institutioner kan få tilknyttet professionelle kunstnere.

Derudover etablerer Kulturministeriet en ny ordning for genre- og nichespillesteder, og bevillingerne til en række kulturinstitutioner forlænges.

»Det er vigtigt med stabile økonomiske rammer, særligt i denne tid«. 

Det er en aftale, som skal sikre, at endnu flere – især børn og unge – får mulighed for at møde musik og kultur i hverdagen
Kulturminister Joy Mogensen

 

Samtidig annulleres den tidligere regerings planlagte besparelser i Danmarks Radio på 900 millioner kroner fra 2022-25, og der er en samlet ramme for medieområdet på cirka 4,7 milliarder fra 2022-2025, som er udgangspunkt for de kommende medieforhandlinger.

Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel glæder sig meget over, at kulturen er blevet tilgodeset i årets finanslov.

- Det viser en forståelse for, at kultur er vigtigt for os og skaber sammenhængskraft efter et udfordrende år med corona og efter mange års besparelser på kulturområdet, som man dog ikke helt får opvejet, siger hun.

Selv om der ikke direkte står ordet biblioteker på finanslovens midler til kulturløftet, ser Tine Segel alligevel bibliotekerne mange steder i de puljer, der er afsat (se nedenstående overblik).

- Der er i dén grad lagt op til tværfagligt samarbejde lokalt, for eksempel i forhold til at få flere børn og unge til at møde teater og musik i hverdagen og til at få mere litteratur ud i daginstitutionerne. Bibliotekerne spiller en oplagt rolle mange af de steder, siger Tine Segel, der opfordrer til, at bibliotekerne lokalt byder ind og starter dialogen ude i kommunerne.  

Overblik over pengene

 

Der afsættes 235 millioner kroner til, at flere børn og unge møder kulturen:

- 20 mio. kr. årligt i 2021-2022 til musik- og kulturskoler. Initiativet skal understøtte, at flere børn og unge får adgang og lyst til kunstnerisk deltagelse.

- 20 mio. kr. årligt i 2021-2024 til mere ungdoms- og børneteater. Det skal sikre, at flere børn og unge møder scenekunsten.

- 25 mio. kr. i 2021 til børn og unges møde med litteraturen på landets daginstitutioner og fritidsordninger.

- 10 mio. kr. årligt i 2021-2024 til Levende Musik i skolen og landsdelsorkestrene, der har til mål at nå flere børn og indgå samarbejder på tværs af institutionerne.

- 10 mio. kr. årligt i 2021-2024 til omtrent en fordobling af huskunstnerordningen, der gør, at skoler og institutioner kan få tilknyttet professionelle kunstnere, så børn og unge kan møde kunsten tidligt i livet.

- 5 mio. kr. årligt i 2021-2022 til at styrke Sangens Hus, så det kan fortsætte arbejdet og udvide netværket af Sangkraftcentre til en større del af landet, så særligt sangtilbuddet til børn og unge bredes længere ud.

Der afsættes 109,6 mio. kr. til målrettede indsatser for spillesteder og landets orkestre:

- 10 mio. kr. årligt i 2021 og 12 mio. kr. årligt i 2022-2024 til en ny Genre- og Nichespillestedsordning, der blandt andet kan bidrage til at styrke økonomien blandt en række spillesteder, som i dag falder mellem de eksisterende ordninger under Statens Kunstfond.

- 12 mio. kr. årligt i 2021-2024 til at styrke Danmarks Underholdningsorkester, herunder orkestrets pædagogiske læringsprojekter for folkeskolen.

- 3,9 mio. kr. årligt i 2021-2024 til Copenhagen Phil - Hele Sjællands Symfoniorkester.

Derudover en række andre indsatser for i alt 53,6 millioner kroner, for eksempel 4,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til KVINFO for at styrke grundlaget for ligestilling.

 

 

 

Se hele listen på Kulturministeriets hjemmeside

Læs hele finanslovsaftalen på Finansministeriets hjemmeside