Gå til sidens indhold
05. november 2020 Af Sabrine Mønsted 

Folkesundhed skal være alles ansvar

Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen viser markant social ulighed i folkesundheden og en stigning i kroniske sygdomme, derfor er Forbundet Kultur og Information medunderskriver af en politisk appel om en folkesundhedslov, der skal sikre, at sundhed tænkes langt bredere.

57 organisationer, heriblandt Forbundet Kultur og Information, er gået sammen om en fælles appel til politikerne om at tænke folkesundhed ind i langt flere politiske tiltag.

»Vi opfordrer jer til at vedtage en folkesundhedslov i Danmark og dermed tage et afgørende skridt mod et sundere, mere lige og bæredygtigt Danmark«, lyder det fra de 57 organisationer, heriblandt Forbundet Kultur og Information, i den appel, de har sendt til regeringen og Folketinget om en folkesundhedslov, hvor de også skriver, at de ønsker at tage et større fælles ansvar.

Målet er at sikre et sundhedsperspektiv i politikker, hvor sundhed ikke er udgangspunktet, men på samme måde, som man laver en miljøvurdering af nye love, kan man lave en sundhedsvurdering om nye tiltag - gavner de folkesundheden eller det modsatte?

»Det kan handle om politik på beskæftigelses-, uddannelses-, kultur-, bolig-, transport- og socialområdet. (…) Med en folkesundhedslov ønsker vi en aktiv og forpligtende stillingtagen til, hvordan vi gør sunde valg til nemme valg og skaber gode rammer for sundhed, trivsel og fællesskaber i hele befolkningen«, står der i appellen.

Formand for Forbundet Kultur og Information Tine Segel håber, politikerne kan se vigtigheden i en folkesundhedslov i arbejdet for at mindske den sociale ulighed i danskernes sundhed.

Hun mener, at hele kulturområdet har en vigtig rolle at spille for blandt andet vores mentale sundhed, ligesom uddannelse er en afgørende faktor. 

- Undersøgelser viser, at mange indikatorer spiller ind på vores sundhed livet igennem, for eksempel er uddannelse afgørende for et godt og langt liv, og det er vigtigt at markere, at vores medlemmer i folkebiblioteker og i fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker er med til at understøtte dette. Undersøgelser viser også, hvor vigtig den mentale sundhed er, og da litteratur og kultur er en måde at skabe fællesskaber og inspiration på, der kan gøre en forskel i den enkeltes liv – uanset udgangspunkt, så vil vi også her synliggøre medlemmernes arbejde og kompetencer. Evnen og lysten til at læse og lære, adgang til informationer og informationskompetencer udvikler og styrker alle mennesker til at tage hånd om deres eget liv og være en del af et samfund, og det handler folkesundhed i høj grad også om, siger Tine Segel.

Hvem er med?

57 organisationer er medunderskrivere på appellen til politikerne. Blandt andet flere fagforbund som Dansk Psykolog Forening, FOA, 3F, Lægeforeningen. Patientforeninger, arbejdsgiverorganisationer som Dansk Erhverv og vidensinstitutioner som Vidensråd for Forebyggelse.