Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
11. juni 2020 Af Sabrine Mønsted

Bibliotekerne skal sikres økonomisk efter krisen

Venstre og Konservative mener ikke, at bibliotekerne selv skal betale regningen for det høje digitale udlån under nedlukningen af Danmark. De to partier opfordrer kulturministeren til at yde et ekstraordinært tilskud til bibliotekerne, så konsekvensen ikke er færre fysiske bøger på hylderne i resten af 2020.

Udsnit fra Frederiksborgs Amts Avis

- Under krisen så vi positivt en stor interesse for de digitale udlån, og mange kommuner rykkede midler fra de fysiske til de digitale materialer. Men det må ikke betyde et fald i indkøbet af fysiske bøger i resten af 2020, siger kulturordfører for de Konservative, Birgitte Bergman, der sammen med Venstres ordfører for folkeoplysning og bibliotek, Kim Valentin, i et debatindlæg i Frederiksborgs Amts Avis den 8. juni fremhævede folkebiblioteket som »den mest velbesøgte kulturinstitution, som der skal værnes om«. I det her tilfælde altså med kroner og ører, mener de, for at opveje udgiften til de digitale udlån under Coronakrisen, hvor 63 procent af kommunerne hævede eller helt fjernede udlånsloftet på digitale materialer. 

De fleste dele af samfundet oplever et økonomisk tab på grund af Coronakrisen. Hvorfor er bibliotekerne særlig vigtige at sikre økonomisk efter den her krise? 

- Biblioteker er en grundsøjle i vores demokrati. Det er vigtigt at sikre adgang til viden - og til ny viden i en opdateret bogsamling. Derfor rejser vi det her flag, siger Birgitte Bergman, der også fremhæver bibliotekernes indsats omkring læsning og dannelse som vigtige elementer i begrundelsen for ikke at udsulte bibliotekerne.

- Bibliotekerne gør en stor indsats i forhold til at fremme læsning gennem mange forskellige aktiviteter, og de spiller en central rolle i dannelsen, for eksempel gennem samfundsdebatter. Bibliotekerne må aldrig blive »ren borgerservice« eller »udlån af cykler«. Så med vores indlæg vil vi sætte en fed streg under vigtigheden af biblioteker og den fysiske bog for vores demokrati og dannelse.

Hvordan vil I sikre, at kommunerne rent faktisk holder hånden under bibliotekernes budgetter?

- Vi kan ikke stille krav til kommunerne om indkøb, men vi vil rejse sagen overfor kulturministeren for at se på mulighederne for at sikre opdaterede fysiske bogsamlinger lokalt. Det er et vigtigt spørgsmål for os. Krisen har samtidig betydet et svigtende salg af fysiske bøger, så der er også et sårbart bogmarked at tage hensyn til i den her diskussion.