Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
15. juni 2020 Af Sabrine Mønsted

Bedre helbred med kultur

Fire kommuner har forsøgt sig med Kultur på Recept for at hjælpe borgere med depression, stress og angst. Og det virker.

Arkivfoto

Tre ud af fire deltagere i forsøget med Kultur på Recept vurderer i høj eller nogen grad, at det har forbedret deres trivsel, viser evalueringen i de fire kommuner, Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg, der har udviklet og afprøvet forløbet.

Otte ud af 10 deltagere oplever også et forbedret helbred efter det 10 ugers forløb, der har været målrettet borgere med let til moderat depression, stress og angst.

»Vi kan se, at deltagelsen i en kulturaktivitet har bidraget positivt til, at flere af deltagerne har fået en større tro på egne evner og en bedring af deres overordnede helbred. Næsten halvdelen af deltagerne vurderer, at projektet i høj eller nogen grad har hjulpet dem til at kunne varetage et arbejde«, fortæller sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Lindhardt.

De kulturelle tilbud har blandt andet været guidet læsning, teater, billedkunst eller fællessang. 

Formålet med forsøget har også været at indsamle erfaringer til en model for, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i den kommunale indsats for at hjælpe eksempelvis langtidssygemeldte borgere.

Evalueringen viser, at såkaldte kulturguider, der både har erfaring med at undervise inden for kulturelle aktiviteter og tilbud og har en forståelse for borgernes situation, betyder meget for deltagerens engagement og udbytte.

»Det er også vigtigt, at de lokale aktører og kulturinstitutioner bliver involveret tidligt i planlægningen af aktiviteterne og i dialog med kommunen sætter rammerne for aktiviteterne«, siger Sara Lindhardt.

Fra de fire kommuner deltog mere end 800 borgere. Tre ud af fire var kvinder, og gennemsnitsalderen var 44 år. 97 procent var tilfredse med forløbet.