Gå til sidens indhold
23. oktober 2019 Af Sabrine Mønsted

Mediebruget sker i stigende grad via mobile platforme

Flow-tv og radiolytning går fortsat tilbage, mens danskerne i stigende grad bruger digitale og mobile platforme til at skaffe sig nyheder og underholdning, viser Slots- og Kulturstyrelsens årlige rapport om danskernes mediebrug.

Den årlige Rapportering om mediernes udvikling i Danmark fra oktober 2019 viser, at der bliver set mindre flow-tv, lyttet mindre til radio, og læst færre printaviser.

»Danskernes medieadfærd bliver mere og mere digital og foregår i højere og højere grad på brugernes egne præmisser«, siger vicedirektør i Slots- og Kulturstyrelsen Morten Lautrup-Larsen. Den årlige Rapportering om mediernes udvikling i Danmark fra oktober 2019 viser, at der bliver set mindre flow-tv, lyttet mindre til radio, og læst færre printaviser. Til gengæld er der flere og flere – særligt de unge – der streamer via internettet, lytter til podcasts og læser nyheder på nettet.

I 2018 havde 98 procent af danskerne over 12 år adgang til internettet, og 90 procent af internetbrugerne brugte det dagligt eller næsten dagligt. Og langt de fleste tilkendegiver, at de er trygge ved at bruge ny teknologi.

Nyhedssite frem for papiravis

I 2018 er der for første gang færre, der læser et trykt dagblad (1.624.000), end der bruger et nyhedssite (1.916.000) på en gennemsnitlig dag. For næsten alle dagblade gælder, at deres digitale sites når ud til flere end deres trykte udgave.

Færre penge på mediebrug

Danskerne bruger også færre penge på deres mediebrug. I 2017 brugte en dansk husstand i gennemsnit 810 kroner mindre end i 2016 på medierelaterede forbrug såsom tv, streaming- og teletjenester og aviser. Der er også nedgang i forbruget af magasiner og ugeblade. Kun forenings- og organisationsblade oplever en fremgang i læsertallet fra 2010 til 2018.

Find og læs hele rapporten: Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2019