Coronavirus

Find svar på dine spørgsmål om Coronavirus

Gå til sidens indhold
10. oktober 2019 Af Anette Lerche

Altinget følger op på BF’s navnedebat

Netmediet Altinget bringer den 10. oktober en artikel om BF's overvejelser omkring et navneskifte.

Til BF's generalforsamling blev BF's fremtid drøftet - også muligheden for et nyt navn. I 2018 vedtog generalforsamlingen desuden at udvide forbundets formålsparagraf, så forbundets opgave også er at "bevare og styrke adgangen til kultur, information og viden i samfundet" og vedtog også, at man som medlemmer kan optage personer beskæftiget med data, information, viden eller kultur.

Altinget bringer den 10. oktober en artikel om BF's overvejelser omkring et navneskifte af forbundet. Her udtaler Tine Segel sig og forklarer blandt andet, at drøftelserne om et navneskifte handler om at favne bredden i BF's medlemmer og ikke mindst fagets udvikling.

»Bibliotekarer er nu og i fremtiden en stor del af vores medlemsskare, og de bliver hverken mere eller mindre bibliotekarer af, at forbundet skifter navn. Samtidig er virkeligheden, at vores medlemsskare rummer langt flere fagligheder end bibliotekarer, og de skal også føle sig hjemme her. Derfor ser vi det mere eller mindre som en bunden opgave at finde et navn, som rummer den fremtid, vi og vores medlemmer kigger ind i«, siger Tine Segel blandt andet til Altinget.

- Det vil give os et stærkere ståsted, når vi skal sikre vores medlemmers position på arbejdsmarkedet, uddyber hun over for Perspektiv.

Forbundets titel og medlemmernes titel er to forskellige ting

I samme artikel i Altinget udtaler kommunikationskonsulent Kresten Schultz Jørgensen sig om konsekvenserne af at droppe bibliotekarbrandet og siger blandt andet:

"Om en informationsspecialist samler bredere end en bibliotekar, kan sagtens være. Men det er dæleme et usexet ord. Bibliotekarforbundet har en meget stærk semantisk klang, og alle ved, både hvad en bibliotekar og hvad et forbund er."

Tine Segel er enig i, at bibliotekar er et stærkt brand, som hun fortsat vil synliggøre – også efter et eventuelt navneskifte. En pointe, hun også har understreget over for Altinget, og hun uddyber til Perspektiv.

- For mig understreger Kresten Schulz Jørgensens misforståelse - hvor han sætter lighedstegn mellem forbundets titel og forbundets medlemmers titel - hvorfor det er vigtigt, at vi åbent tager drøftelsen om, hvorfor vi nu ser på en mulig ændring af BF's navn. Det giver os nemlig mulighed for at nuancere den forestilling, mange i dag har om, hvad en bibliotekar er. Folk forbinder bibliotekar med noget troværdigt, noget med biblioteker og noget med bøger. Det er alt sammen gode stærke værdier, der altid vil være relevante. Men som forbund er vi ansvarlig for alle vores medlemmer og for at fremme fagets udvikling, og det gør vi bedst ved at synliggøre bredden i faget. At vores medlemmer også arbejder med digital dannelse, sammenhængskraft i lokalområderne, er records manager i det private, gdpr-konsulenter i organisationer, system manager og så videre. Derfor arbejder vi lige nu på at finde et navn til forbundet, der gør os bedre i stand til at rumme den diversitet og vise den udvikling, vores medlemmer og faget fortsat er i, siger Tine Segel.

Men at forbundets navneskifte kan påvirke de titler, medlemmerne har i dag har intet på sig, understreger BF’s formand.

"Det er helt misforstået, at Kresten Schulz Jørgensen får det til at lyde som om, at vi ved at skifte forbundets titel også forventer at vores medlemmer skifter titler. En dommer er jo en dommer, selvom han eller hun er medlem af Djøf. Og en geolog er jo geolog, selv om vedkommende er medlem af Dansk Magisterforening. Medlemmernes titel og forbundets navn er ikke noget, der skal være ens. Det har jo heller ikke været virkeligheden hos os i de seneste mange år, hvor vores medlemmer netop har haft mange forskellige titler.

Beslutningen er medlemmernes

Endelig understreger Tine Segel, at spørgsmålet om navnet er en medlemsbeslutning.

- BF er en medlemsorganisation. Vi er medlemmerne, og naturligvis skal medlemmerne tages med på råd og give deres input og holdninger til kende og træffe beslutningen i sidste ende. Vi har åbent informeret om, hvorfor vi overhovedet drøfter et navneskifte. Vi har skabt debat på alle vores medier, på Facebook, taget det op blandt vores tillidsrepræsentanter og inviterer til medlemsmøder senere på året for at give plads til alle holdninger. Og i sidste ende skal en beslutning om et navn træffes på en generalforsamling.

Se Altingets artikel her