Gå til sidens indhold
28. november 2018

MoBibben – flytbart minibibliotek – i en container

MoBibben er et ubemandet bibliotek, indrettet i en container, som cirkulerer mellem fire landsbyer i Ringsted Kommune. Her kan man låne, aflevere og afhente materialer og tjekke samlingen, der løbende udskiftes.

Det flytbare minibibliotek - Mobibben - i Ringsted
Ringsted Bibliotek har tænkt ud af boksen – og sat biblioteket ind i boksen, mere præcist en container, der flyttes mellem fire små landsbyer og står en uge hvert sted. Projektet er et etårigt forsøg støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og lavet i samarbejde med Landsbyforum Ringsted. Bibliotekar Camilla Bøcher Roesen er projektleder på MoBibben.
Hvordan kom I på idéen med et bibliotek i en container?
- Vi vil gerne afsøge alternativer til bogbussen i landområderne. Bogbussen holder to dage om ugen ved et stoppested i et bestemt tidsrum, og fanger man ikke bussen der, skal man vente en uge. Så vi talte om en mere fleksibel og tilgængelig mulighed. I samarbejde med Bibmedia udviklede vi ideen og søgte midler hos udviklingspuljen til et års forsøg med MoBibben, der slutter september 2019.
Hvordan ser MoBibben ud?
- MoBibben er en tyvefodscontainer, der er indrettet som et minibibliotek med smalle skråhylder på begge sider. Alt materiale står med fronten fremad, og bladre-kasserne er i plexiglas, så man oplever, at det er indbydende og inspirerende på trods af den mindre plads. Der er bænke i bagenden, hvor et stort vindue gør containeren lys. Der er en udlåns- og afleveringsautomat, og afleveringshylden indgår som en del af materialeflowet. Jeg ved, der er en dagplejermor, der bruger containeren til højtlæsningsrum, så der kan sagtens sidde ti små børn og få læst højt.
Hvordan foregår det konkret med MoBibben?
- Vi har samarbejdet med lokalrådene i landsbyerne omkring Ringsted. De hjælper med at kommunikere til borgerne, at den er der og holder lidt øje med den. Vi henter og afleverer dagligt materialer i MoBibben, og vi skifter ud i samlingen, når den hver mandag flytter mellem de fire landsbyer.

Hvad er erfaringerne indtil nu?

- MoBibben har fået meget positiv opmærksomhed, og der kom langt flere til åbningsfesterne i oktober end forventet. Jeg har hørt brugere sige, at det er bedre end bussen, fordi de kan komme, når de vil. Ulempen ved Mobibben fremfor bogbussen er, at den ikke er bemandet. Projektet skal evalueres i september 2019. Og så er det også op til byrådet, om MoBibben skal sættes i drift. Vi håber, det er noget, vi kan fortsætte med og også placere den andre steder, hvor der er mange mennesker. I andre kommuner kunne det være oplagt at have den ved en station til pendlerne, i et sommerhusområde om sommeren og så videre. Den giver mange muligheder.